Arkiv för Bild

Info från medlemsmötet 2016-01-25

mem

Information från medlemsmötet 2016 01 25

Ett 20 tal medlemmar träffades med Tina Östman som mötesordförande.
Valberedningen redogjorde för nomineringarna:
Till styrelsen 2 st på 2 år, nominerade var Robert Sundin och Lars Sundin.
Nominerad till kassör för 2 år är Roger Lindell. Nominerad till sjukfondsföreståndare för 2 år och försäkringshandläggare för 2 år är Tina Östman. Nominerad till revisor för 2 år är Burhan Hussain och som revisorsersättare för 1 år nomineras Anders Sundström. Till studieorganisatör nominerades Hans-Göran Uhlin..
Vidare skulle det nomineras till HSO i Verk 2 och Gjuteriet. Till verk 2 finns en nominerad: Göran Karlsson. Till Gjuteriet fanns ingen att nominera, det innebär att tiden för att nominera till HSO i Gjuteriet förlängs fram till Årsmötet.

Som ersättare i styrelsen för 1 år finns 5 nominerade: Johan Skoglund, Christer Strandberg, Helene Brännmo, Josefin Reiser och Thomas Sandelius.
Det innebär en övernominering då endast 2 skall väljas och val i urna måste genomföras.

*********************

Valdagar fastställdes till 4, 8, 10, 12, 16 och 18 Februari. Valtider blev 0515 – 0700 och valet förrättas på fackexpedition.

*********************

Det andra beslutet om nedläggning av studiefonden fattades, så nu är studiefonden på Kubal nedlagd.

Stefan Hultman rapporterad om att avtalsrörelsen har startat och arbetsgivarens krav är tuffare och mer långtgående än vanligt. Vi får lita på att Roger Lindell vår representant i förhandlingsdelegationen styr upp det så vi får ett bra avtal.

Nya frågor som kom upp var:
Går det att praktisera som förtroendevald, exempelvis i styrelsen?

Varför skall vi som arbetare behandlas sämre än tjänstemän? De kan stämpla in och sedan byta om, vi måste vara ombytta och på plats innan vi kan stämpla in.

Som vanligt dracks det kaffe och åts vetebröd.
Infoman lsu