Skydd och säkerhet är prioritet 1

Vi ska arbeta efter våra instruktioner. Detta för att dessa bygger på de riskanalys som gjorts.

Du ska ha mycket god kännedom om de risker som finns med det arbete du gör. Titta därför noga på riskanalysen så den stämmer med verkligheten, annars ska den göras om.

Underhåll arbetar oftare än produktionen med arbeten där instruktioner saknas och har därför en riskanalysmall i benfickformat som stöd med sig, samt erforderlig utbildning.

Som anställd på Kubal är du medansvarig i arbetsmiljöarbetet.

Vi måste aktivt arbeta för att risker ses och byggs bort.

 Roger Lindell, SHSO