Projektgrupp för ny skiftform

Idag, 6/9, har Javier och Oscar träffat projektgruppen för ett uppstartsmöte gällande ny skiftform.

Målsättning med projektet är att ta fram en skiftform som är bra för kroppen, är kostnadseffektiv, samt ger oss möjligheten att nyttja våra resurser på bästa sätt.

En eventuell förändring ska visa på förbättringar på flera områden. Företagsledningen har varit tydliga med att inga uppsägningar kommer att bli aktuella.

Gruppen kommer att arbeta med att ta fram underlag och förslag – till kommande förhandlingar. Företagets målsättning är att ha en ny skiftform till 1 jan 2019