Lyftdonsutbildning

För att klargöra vad som gäller kring lyftdonsutbildning kommer här ett förtydligande .
De som har möjlighet att gå på utsatt datum går då och gör det på undertid. Har man inte möjlighet att gå i november kommer uppsamlingsheat att ordnas under januari. Kallelse till det kommer att gå ut med minst två månaders varsel.

Den undertid som görs i november tillhör 2015 års undertid och utbildningsdagarna i januari tillhör 2016 års undertid.