Lämna förslag på Stipendiater!

mem
Stipendierna är på 2 500 kr och delas ut på Årsmötet i mars. Kontakta din klubb eller avdelningen.
Opinionsbildningsstipendiet
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat för att stärka arbetsrörelsen eller tillvaratagit medlemmars intressen.
Kultur eller Ledarstipendiet
Kulturstipendiet delas ut till person/er som på något sätt bidragit till att värna om vårt kulturella arv eller aktivt arbetat med att sprida kulturellt arbete till gagn och glädje för medlemmar.
Ledarstipendiet delas ut till person/er som genom osjälvisk uppoffring verkat aktivt som ledare för utveckling av såväl arbetarrörelsen som föreningslivet i stort.
Årets medlem
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat som bland annat god arbetskamrat, glädjespridare, kamratstödjare, stämningshöjare och främjar social sammanhållning på arbetsplatsen.
Miljöpriset
Miljöpriset delas ut till medlem, förtroendevald, klubb eller kommitté. Utdelas till
den som verkat för en betydande förbättring av arbetsmiljön på ett företag inom
avdelningen verksamhetsområde.
Samtliga stipendier innehåller: 2 500 kr och en
middag med respektive dagen före årsmötet.

OBS!
Lämna ditt förslag senast den 28 feb!