Information från årsmötet 2016 02 25

Stefan Hultman öppnade det 74:e ordinarie årsmötet, därefter höll en tyst minut för vår kamrater som gått bort det senaste året. Ombudsman Charlotta Pettersson utsågs till mötesordförande och Lars Sundin till mötessekreterare. Robert Sundin och Anders Persson utsågs till justerare samt till rösträknare. Efter fastställande av dagordningen godkändes verksamhetsberättelsen och boksluten i klubbkassan, Studiefonden samt Sjukfonden. Revisorerna läste upp sin revisionsberättelse och förslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen hade föreslagit att klubben säljer släpvagnen, den blir ofta sönderkörd och är inte tillgänglig när den under lång tider är på reparation. Alla medlemmar skulle få lämna in anbud för att köpa vagnen. Mötet beslöt att släpvagnen skall säljas till högstbjudande medlem. I de påföljande valen valdes Roger Lindell till kassör, Robert Sundin och Lars Sundin till styrelseledamöter. För att välja ersättare till styrelsen hade val i urna genomförts, valda blev Josefin Reiser och Johan Skoglund.

Som ersättare till repskapet valdes Thomas Sandelius. till studiekommittén valdes: Anders Sundström, Jens Larsson, Robert Sundin samt Hans-Göran Uhlin. Burhan Hussain valdes in i valberedningen och som revisor. Som revisorsersättare utsågs Bert Förare och Anders Sundström. Under punkten rapporter tog mötesordförande Charlotta till orda och berättade om tandklubbens erbjudande om medlemskap utan karensår för den som går med före 1 Maj. Sen fortsatte hon med att prata om studier, avdelningens studiefond, Fritidsförsäkringen och den pågående avtalsrörelsen.

Hon avslutade med att vi måste värva fler medlemmar, just nu får den som värvar en medlem en biobiljett.

Strax före mötets avslutandes delade Stefan Hultman ut rosor till de avgående ledamöterna samt till ordförande och sekreterare. Charlotta tackade för rosen och bra engagemang och hoppades att vi skulle träffas snart igen och avslutade mötet.

Efter avslutningen gick mötesdeltagarna och åt en trerättersmiddag.
Infoman lsu