Förbundsvisa avtalsförhandlingar

ordf

LO:s representantskap har fattat beslut om att förbunden ska förhandla förbundsvis i kommande
avtalsrörelse. En enig LO-styrelse stod bakom förslaget.

– Trots ett ihärdigt arbete har det inte varit möjligt att samordna förhandlingarna för de 14 förbunden denna gång, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Det har funnits olika uppfattningar kring prioriteringar för särskilda grupper eller mer generella satsningar för kvinnodominerade områden. LO-förbunden kommer därför inte att samordna sina krav, men utgångspunkterna som tidigare antagits respekteras.

– IF Metall har framhållit att vi tycker det är bra att Kommunal har pekat ut en grupp som är
värdediskriminerad och att vi nu kan pröva om relativlönerna kan utjämnas. Vi stöttar Kommunals
kamp för extra påslag till undersköterskorna, säger Anders Ferbe.

IF Metall förutsätter att det finns ett brett stöd för att den internationellt konkurrensutsatta sektorn lönenormerar inför kommande löneförhandlingar. Arbetet med samordning i Facken inom industrin fortsätter därför som tidigare.

– Syftet är att peka ut en lönekostnadsökning som ger fortsatt reallöneökning utan att äventyra
konkurrenskraft eller Sveriges ekonomiska utveckling.
En lönebildning i balans ger stöd för löneökningar till lågavlönade i betalningssvagare sektorer, som annars hade riskerat att bli utan, säger Anders Ferbe.