Att vara förtroendevald på Kubal

mem

Som förtroendevald på Kubal innebär det att man företräder alla medlemmar.
Att som förtroendevald uttrycka sig rasistiskt i tal och skrift och använda sociala medier för sina rasistiska budskap är inte förenligt med vad vi står för i vår organisation.

Alla människors lika värde är en hörnsten i vår organisation. En medlem som behöver hjälp mot arbetsgivaren ska aldrig behöva tveka om man kan få den hjälpen av oss pga. etnisk bakgrund.

Den eventuella konflikten som finns på en arbetsplats är och kommer alltid vara mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte mellan medlemmar med olika etnicitet.

Alla medlemmar ska känna trygghet i att dom får den bästa hjälp dom kan få av klubbens förtroendevalda. Delar man inte uppfattningen om alla människors lika värde kan man inte vara förtroendevald på Kubal.

//Klubbstyrelsen