månadsarkiv: september 2018

3 veckors förlängning

OFAC har beslutat flytta fram datumet för när sanktionerna slår mot oss med full kraft.

Washington – US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) har idag förlängt utgångsdatumet för vissa allmänna licenser relaterade till EN + Group plc (EN +) och United Company RUSAL PLC (RUSAL). Dessa Allmänna Licenser 13D, 14A och 16A ändrar deras tidigare versioner genom att förlänga utgångsdatumet från 23 oktober 2018 till 12 november 2018 för transaktioner som är relaterade till företagen och deras dotterbolag.

Den 6 april 2018 utsåg OFAC EN + för att vara ägd eller kontrollerad av, direkt eller indirekt, Oleg Deripaska och andra enheter som han äger eller kontrollerar. I samma åtgärd utsåg OFAC RUSAL för att vara ägd eller kontrollerad av, direkt eller indirekt, EN +.

“EN + och RUSAL har kontaktat den amerikanska regeringen om väsentliga bolagsstyrningsändringar som potentiellt kan leda till betydande förändringar i kontrollen. För att tillåta tillräcklig tid för granskning förlänger vi dessa licenser fram till den 12 november “, sa en statsskattepokesperson.

Kämpa på, hon är en överlevare vår fabrik.
Roger Lindell

Uppdatering: Projektgrupp för ny skiftgång

Kubal och IF Metall har enats om att vi för tillfället inte kommer att boka in fler möten om eventuell förändrad skiftgång. Det är nu en väldigt turbulent tid med många andra stora utmaning – så det är helt rätt att lägga fokus på rätt saker.

För att vara extra tydlig. Detta arbete är inget som är avblåst utan det kan påbörjas igen senare. Men just nu lägger vi fokus på det vi ska vara bäst på. Producera bra metallprodukter och göra det säkert. Kanske också efter ett schema?

 

Projektgrupp för ny skiftform

Idag, 6/9, har Javier och Oscar träffat projektgruppen för ett uppstartsmöte gällande ny skiftform.

Målsättning med projektet är att ta fram en skiftform som är bra för kroppen, är kostnadseffektiv, samt ger oss möjligheten att nyttja våra resurser på bästa sätt.

En eventuell förändring ska visa på förbättringar på flera områden. Företagsledningen har varit tydliga med att inga uppsägningar kommer att bli aktuella.

Gruppen kommer att arbeta med att ta fram underlag och förslag – till kommande förhandlingar. Företagets målsättning är att ha en ny skiftform till 1 jan 2019

Det spelar roll vem som styr landet

IF Metall når våra Socialdemokratiska politiker, för att många av dem kommer från oss i fackföreningsrörelsen. Det finns även gott om politiker från arbetarrörelsen i Vänsterpartiet.
Övriga partier når vi inte då de representerar andra än oss arbetare.

Att chefen styr skutan som han vill är sant, men om vi som ror inte accepterar skutans riktning kan vi idag protestera. Detta tack vare våra arbetande förfäders kamp och djupa insikt att inte arbeta för lägre lön eller sämre villkor än det vi lovat varandra. I den kampen är en central del att ha lagar och avtal att stöda sig på. De lagar vi idag kan stödja oss på i vårt fackliga arbete kommer uteslutande från en tid då vi arbetare genom våra röda partier kunde stifta dem. Men en lag går att ändra och ett avtal kan sägas upp, och fort går det!
På söndag kan du välja att stärka vår lönekartell, IF Metall

Från vänster: Irfan Kakahani, Tina Östman, Charlotta Pettersson(vår ombudsman), Stefan Forsberg, Stefan Hultman, Roger Lindell, Mikael Damberg(närings och innovationsminister, SAP), Johan Skoglund, Robert Sundin, Annica Sundberg, Peder Björk(kommunalråd, SAP)