månadsarkiv: februari 2018

Samverkan för säkerhet, utveckling och framtid

Med anledning av företagets olika information om regler för facklig tid, kvittning och vad som är övertid osv.

Företaget säger att för facklig tid är det samma rutiner som förut.

Vi vill då förklara vilka rutiner som gäller:

Om man deltar i möten, exempelvis klubbstyrelsens möten som vi själva kallar till har man rätt att kvitta den tiden.
Man kommer överens med sin arbetsledare om när tiden ska tas ut. Om man som förtroendevald istället vill ta det som utfyllnadstid får man göra det (96 timmar per år). Det bestämmer du själv, inte arbetsledaren.

Då det gäller möten, förhandlingar osv som företaget kallar till gäller följande enligt vår mening:
Övertid i första hand och om du som förtroendevald vill kvitta tiden är det också möjligt.

Som förtroendevald är det viktigt att gå på de möten man blir kallad till av företaget, eftersom man representerar medlemmarna. Vi anser inte att det är valfritt att medverka på ett möte man blivit kallad till, t.ex. lsk-möten eller andra samverkansgrupper.

Som information till chefer och arbetsledare är den frivilliga utfyllnadstiden alltså något som den enskilde arbetaren själv bestämmer över och tar initiativ till.  Den som vill arbeta utfyllnadstid meddelar arbetsledaren/personalavdelningen en månad i förväg för inläggning i schema.

Sundvall 2018 02 22

Klubbstyrelsen IF Metall Kubal