månadsarkiv: december 2017

Skiftgången på anodmontage

Vid förhandlingen den 22 December angående förändrad skiftgång och bemanning på Anodmontage kom företaget och klubben överens om att:
Införa 12 timmars skift med 5 skiftlag, samma som på Lossningen.

Under 3 månader skall det vara 6 personer på varje skiftlag, övriga avdelningar inom Elektrolysen skall hjälpa till vid behov.

Under dessa 3 månader skall maskiner bytas ut och förbättras, personal skall utbildas för att bättre kunna rotera mellan jobben på Anodmontage. En utvärdering om hur det går skall genomföras innan Mars månads utgång.
Övergången sker så snart det går, det kan vara svårt att få tag i personal.

Infoman lsu