månadsarkiv: februari 2017

Du kan tvingas ta septembersemester

Arbetsgivarna i industrin vill få rätt att flytta de anställdas arbetstid. När det är mycket att göra ska folk finnas på jobbet, när det är lugnt kan de gå hem. Arbetsgivarna vill kunna lägga arbete på helgerna och till och med tvinga de anställda att ta semester i maj eller september.

Flexibilitet, kallas det. Det kan låta som en bra idé, för arbetsgivaren. De anställda får tillbaka den arbetade tiden när det passar företaget, inte när en lugn stund verkligen skulle behövas.
Och som IF Metalls ordförande Anders Ferbe påpekat, i Sverige är september knappast någon sommarmånad.
Förmodligen finns det dagar när du hade velat kliva in på chefens kontor och bara berätta att du slutar. Någon gång kanske du till och med hade velat ge chefen en smäll.
Civiliserade människor
Naturligtvis har du inte gjort vare sig det ena eller det andra, och det beror inte bara på att vi är civiliserade människor. Vi uppför oss och gör som vi blir tillsagda eftersom det är vad arbetslivet handlar om. Arbetsgivaren köper ditt arbete, och du säljer din tid.
När arbetsdagen är slut får vi ju gå hem.
Därför är rätten att bestämma över tiden är en av de känsligaste frågorna när fack och arbetsgivare förhandlar om arbetsvillkoren. Årets avtalsrörelse är inget undantag, och det gäller inte bara industrin.
I handeln och på restaurangerna är arbetsgivarens rätt att minska de anställdas tjänstgöringsgrad, så kallad hyvling, en huvudfråga. Det handlar också om makt. Du har inte mycket att sätta emot om chefen kan ta bort din arbetstid, och din lön.
Rätt till heltid
Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting försöker fackförbundet Kommunal äntligen ta itu med de ofrivilliga deltiderna. Det gäller också tiden, och oberoendet på jobbet och i vardagen.
Dessutom har vi ju hela frågan om otrygga anställningar.
När Stefan Löfven i förra veckan presenterade förslagen inför Socialdemokraternas kongress i april handlade det mesta om krav, ansvar och hårdare tag. Men den som tittar noga i handlingarna upptäcker att kongressombuden också kommer att prata om vardagsmakt på arbetsplatsen.
Den mest osäkra anställningsformen, allmän visstid, ska bort. Kommuner och landsting ska gå före när det gäller rätten till heltid, och när det kommer till hyvling av arbetstiden levererar socialdemokraterna ett försiktigt hot om lagstiftning. För att ta några exempel.
Det är viktiga frågor som förtjänar en mer framskjuten plats när socialdemokraterna presenterar sin egen politik. Till sist handlar det om vem som bestämmer över tiden. Och om makten över vardagen.
Ingvar Persson, Aftonbladet

Industrins modell ger bra löneökningar

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016 visar att Industriavtalet fortsätter att leverera reallöneökningar. Svensk industris konkurrenskraft står sig samtidigt fortsatt stark.

När Medlingsinstitutet summerar 2016 visar det sig att reallönerna, det vill säga de verkliga löneökningarna efter avräkning mot prisökningar, fortsatte att stiga för svenska löntagare. Förra året steg de preliminärt med 1,4 procent, och sedan 1995 har de stadigt ökat med 63 procent. IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe är nöjd med utvecklingen.
– Få länder kan mäta sig med den utvecklingen som vi har haft under lång tid. Sett till omvärlden är den här modellen unik.

Arbetsgivarna motståndare till låglönesatsningar

I årets avtalsrörelse har Facken inom industrin krävt ett löneutrymme på 2,8 procent, och där i ska även ökad avsättning till deltidspension rymmas. Arbetsgivarna menar att löneökningarna har varit för höga de senaste åren och vill därför hålla tillbaka dem, eftersom de menar att det annars skulle hota den exportberoende industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden. Samtidigt säger Medlingsinstitutet att ”den övergripande bilden är att Sveriges konkurrenskraft inte har försämrats de senaste åren”. Anders Ferbe menar att arbetsgivarna alltid vill trycka tilbaka löneökningar.
– Vårt mål är alltid reallöneökningar, att pengarnas värde i plånboken ska öka. Medlingsinstitutets rapport visar att 20 år med Industriavtalet har gett reallöneökningar på över 60 procent. Det är en utveckling vi vill se fortsätta.

Under en paneldebatt arrangerad av Medlingsinstitutet diskuterades rapporten och svensk lönebildning. Anders Ferbe ställde då en retorisk fråga riktad till dem som menar att LO-förbundens krav på en låglönesatsning i årets avtalsrörelse strider mot Industriavtalet.
– Att arbetsgivarna ogillar låglönesatsningar, det vet vi, men om det skulle vara så att Industriavtalet förhindrar låglönesatsningar, vem tror då att facken skulle ha skrivit på det 1997?

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Medlingsinstitutets webbplats.