månadsarkiv: oktober 2016

Skydd och säkerhet är prioritet 1

Vi ska arbeta efter våra instruktioner. Detta för att dessa bygger på de riskanalys som gjorts.

Du ska ha mycket god kännedom om de risker som finns med det arbete du gör. Titta därför noga på riskanalysen så den stämmer med verkligheten, annars ska den göras om.

Underhåll arbetar oftare än produktionen med arbeten där instruktioner saknas och har därför en riskanalysmall i benfickformat som stöd med sig, samt erforderlig utbildning.

Som anställd på Kubal är du medansvarig i arbetsmiljöarbetet.

Vi måste aktivt arbeta för att risker ses och byggs bort.

 Roger Lindell, SHSO

 

Din pension

pengar

Ni som är födda mellan 1951-1967 har fått ett brev från FORA före semestern ang. inbetalade premier i det gamla STP-systemet.

Dessa inbetalda medel i Tjänstepensionen/Avtalspensionen har varit bundna tidigare.

Nu är de släppta för ev. placering i befintliga placeringar i din avtalspension. Dessa STP-pengar placeras i AMF i en traditionell förvaltning. Har du tidigare inte gjort ett aktivt val vad gäller återbetalningsskydd så delas dessa pengar ut till alla de som är födda ditt år om du avlider.

Vill du däremot att dessa pengar ska gå till din familj och tidigare inte meddelat detta så måste du göra detta framöver. Så kolla ditt senaste värdebesked från FORA.

Det kan finnas 6-siffriga belopp under denna uppgift.

Hör av dig till Tina Östman vid funderingar, 060-16 62 85 alt. 073-07 70 478.

Kallelse till medlemsmöte

mem
                Tillsammans är vi starka!

Tema:IF Metalls fjärde ordinarie kongress

Motioner och nomineringar av kongressombud till avdelningen.

 

Vi träffas torsdagen den 20 oktober  klockan 14:30 på mässen syd.

Gör upp med din chef så att du kan gå på mötet.

Mötet sker på UVA- tid, som medlem har du 5 betalda timmar/ år till facklig information.

Psst, det finns mackor o kaffe!

Välkomna

Styrelsen