månadsarkiv: februari 2016

Information från årsmötet 2016 02 25

Stefan Hultman öppnade det 74:e ordinarie årsmötet, därefter höll en tyst minut för vår kamrater som gått bort det senaste året. Ombudsman Charlotta Pettersson utsågs till mötesordförande och Lars Sundin till mötessekreterare. Robert Sundin och Anders Persson utsågs till justerare samt till rösträknare. Efter fastställande av dagordningen godkändes verksamhetsberättelsen och boksluten i klubbkassan, Studiefonden samt Sjukfonden. Revisorerna läste upp sin revisionsberättelse och förslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen hade föreslagit att klubben säljer släpvagnen, den blir ofta sönderkörd och är inte tillgänglig när den under lång tider är på reparation. Alla medlemmar skulle få lämna in anbud för att köpa vagnen. Mötet beslöt att släpvagnen skall säljas till högstbjudande medlem. I de påföljande valen valdes Roger Lindell till kassör, Robert Sundin och Lars Sundin till styrelseledamöter. För att välja ersättare till styrelsen hade val i urna genomförts, valda blev Josefin Reiser och Johan Skoglund.

Som ersättare till repskapet valdes Thomas Sandelius. till studiekommittén valdes: Anders Sundström, Jens Larsson, Robert Sundin samt Hans-Göran Uhlin. Burhan Hussain valdes in i valberedningen och som revisor. Som revisorsersättare utsågs Bert Förare och Anders Sundström. Under punkten rapporter tog mötesordförande Charlotta till orda och berättade om tandklubbens erbjudande om medlemskap utan karensår för den som går med före 1 Maj. Sen fortsatte hon med att prata om studier, avdelningens studiefond, Fritidsförsäkringen och den pågående avtalsrörelsen.

Hon avslutade med att vi måste värva fler medlemmar, just nu får den som värvar en medlem en biobiljett.

Strax före mötets avslutandes delade Stefan Hultman ut rosor till de avgående ledamöterna samt till ordförande och sekreterare. Charlotta tackade för rosen och bra engagemang och hoppades att vi skulle träffas snart igen och avslutade mötet.

Efter avslutningen gick mötesdeltagarna och åt en trerättersmiddag.
Infoman lsu

Att vara förtroendevald på Kubal

mem

Som förtroendevald på Kubal innebär det att man företräder alla medlemmar.
Att som förtroendevald uttrycka sig rasistiskt i tal och skrift och använda sociala medier för sina rasistiska budskap är inte förenligt med vad vi står för i vår organisation.

Alla människors lika värde är en hörnsten i vår organisation. En medlem som behöver hjälp mot arbetsgivaren ska aldrig behöva tveka om man kan få den hjälpen av oss pga. etnisk bakgrund.

Den eventuella konflikten som finns på en arbetsplats är och kommer alltid vara mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte mellan medlemmar med olika etnicitet.

Alla medlemmar ska känna trygghet i att dom får den bästa hjälp dom kan få av klubbens förtroendevalda. Delar man inte uppfattningen om alla människors lika värde kan man inte vara förtroendevald på Kubal.

//Klubbstyrelsen

Stora motsättningar i förhandlingarna på kemiska fabriker

Under tisdagen träffades förhandlingsdelegationen för kemiska fabriker.
– Arbetsgivarnas extrema krav på försämringar är anmärkningsvärda, säger Roger Lindell från IF Metalls förhandlingsdelegation.

Annika Josefsson och Roger Lindell, några av ledamöterna i IF Metalls förhandlingsdelegation för Kemiska fabriker.
Annika Josefsson och Roger Lindell, några av ledamöterna i IF Metalls förhandlingsdelegation för Kemiska fabriker.

– Möjlighet att kunna sänka lön och ersättningar samt beordra mer arbetstid, ett större inflytande över arbetstidens förläggning och medlemmarnas fritid. Det är några av de krav vi mottagit, säger Roger Lindell, som till vardags arbetar på Kubikenborgs Aluminium, Kubal i Sundsvall.

– Det är naturligtvis svårsmälta krav och en tydlig maktförskjutning som arbetsgivarna föreslår till sin fördel och något som slår oerhört hårt mot våra medlemmar och deras familjer, säger Roger Lindell.

Från IF Metalls sida är det inte den typen av extrema diskussioner vi önskar, utan vår ambition är i stället att hitta lösningar som tar industrin, företag och medlemmar framåt, inte tillbaka i tiden. Därför har vi presenterat krav som ligger i nivå med utvecklingen i omvärlden.
– Våra fullt rimliga krav har hittills mötts av hårt motstånd av arbetsgivarna, som i stället svarat med krav på försämringar av i princip alla delar i hela kollektivavtalet, säger Roger Lindell.

Uppdaterad 2016-02-10 Skribent: Anders Fredriksson

 

Kallelse till Årsmöte

Info om klubbens årsmöte:

Datum för mötet är torsdag 25/2 och tiden är 18:30. Platsen är Quality Hotel (Aveny) och middagen börjar 19:30.

Middagsrätten är Laxcarpaccio till förrätt och sedan klassisk helstekt marinerad oxfilé. Till efterrätt bjuds det på krämig kladdkaka.
Anmälan görs till ”indfack@telia.com”, ringer facket på 274 eller kommer in och skriver in sig på listan. Detta senast den 22 feb, men gör det gärna nu så du inte glömmer.

 

Välkomna!