månadsarkiv: oktober 2015

Förbundsvisa avtalsförhandlingar

ordf

LO:s representantskap har fattat beslut om att förbunden ska förhandla förbundsvis i kommande
avtalsrörelse. En enig LO-styrelse stod bakom förslaget.

– Trots ett ihärdigt arbete har det inte varit möjligt att samordna förhandlingarna för de 14 förbunden denna gång, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Det har funnits olika uppfattningar kring prioriteringar för särskilda grupper eller mer generella satsningar för kvinnodominerade områden. LO-förbunden kommer därför inte att samordna sina krav, men utgångspunkterna som tidigare antagits respekteras.

– IF Metall har framhållit att vi tycker det är bra att Kommunal har pekat ut en grupp som är
värdediskriminerad och att vi nu kan pröva om relativlönerna kan utjämnas. Vi stöttar Kommunals
kamp för extra påslag till undersköterskorna, säger Anders Ferbe.

IF Metall förutsätter att det finns ett brett stöd för att den internationellt konkurrensutsatta sektorn lönenormerar inför kommande löneförhandlingar. Arbetet med samordning i Facken inom industrin fortsätter därför som tidigare.

– Syftet är att peka ut en lönekostnadsökning som ger fortsatt reallöneökning utan att äventyra
konkurrenskraft eller Sveriges ekonomiska utveckling.
En lönebildning i balans ger stöd för löneökningar till lågavlönade i betalningssvagare sektorer, som annars hade riskerat att bli utan, säger Anders Ferbe.


 

 

Lämna förslag på Stipendiater!

mem
Stipendierna är på 2 500 kr och delas ut på Årsmötet i mars. Kontakta din klubb eller avdelningen.
Opinionsbildningsstipendiet
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat för att stärka arbetsrörelsen eller tillvaratagit medlemmars intressen.
Kultur eller Ledarstipendiet
Kulturstipendiet delas ut till person/er som på något sätt bidragit till att värna om vårt kulturella arv eller aktivt arbetat med att sprida kulturellt arbete till gagn och glädje för medlemmar.
Ledarstipendiet delas ut till person/er som genom osjälvisk uppoffring verkat aktivt som ledare för utveckling av såväl arbetarrörelsen som föreningslivet i stort.
Årets medlem
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat som bland annat god arbetskamrat, glädjespridare, kamratstödjare, stämningshöjare och främjar social sammanhållning på arbetsplatsen.
Miljöpriset
Miljöpriset delas ut till medlem, förtroendevald, klubb eller kommitté. Utdelas till
den som verkat för en betydande förbättring av arbetsmiljön på ett företag inom
avdelningen verksamhetsområde.
Samtliga stipendier innehåller: 2 500 kr och en
middag med respektive dagen före årsmötet.

OBS!
Lämna ditt förslag senast den 28 feb!

Studieaktuellt 2016

Medlemsutbildningar

”Medlem i facket”, Sundsvall 22–24 februari anmälan 11 januari
”Pengar för livet”, Sundsvall/Östersund 29 februari–2 mars anmälan 11 januari

Utbildningar för förtroendevalda
”Vald på jobbet”, Sundsvall 15–17 februari  anmälan14 december 2015
”BAM”, Östersund 14–15 mars, 11–12 april och 16 maj anmälan 28 januari
”BAM”, Sundsvall 8–10 februari och 18–19 februari anmälan 14 december 2015
”Alla kan göra något” 18 mars anmälan 29 januari

LOs ungdomsutbildningar
Om Facket”, Sollefteå 17–18 mars anmälan 11 februari

Planeringen för våra egna utbildningar (AGERA, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet och Förhandlarutbildning)
är inte klar än. Vi återkommer med mer information angående dessa.

Förhandlingsdelegationerna

Ombud

Förhandlingsdelegationerna för avtalsförhandlingarna 2016 är utsedda !

Vid förbundets avtalsråd i Stockholm torsdag 17 september valdes förhandlingsdelegationer för förbundets 41 stycken oilka avtalsområden.
Från vår avdelning valdes :
– Carina Staaf, Tvättavtalets förhandlingsdelegation. Hon jobbar till vardags på Berendsen Textil Service i Sundsvall
– Roger Lindell, Kemiska fabrikers förhandlingsdelegation. Han jobbar till vardags på Kubikenborgs Aluminium, Kubal i Sundsvall
– Stefan Frölander, Motorbranschavtalets förhandlingsdelegation. Han jobbar till vardags på Berners personvagnar i Sundsvall
– Roger Kristofersson, Byggnadsämnesavtalets förhandlingsdelegation. Han jobbar till vardags på SCF Betong Element i Strömsund