månadsarkiv: augusti 2015

Aktuella utbildningar hösten 2015

regn

UTBILDNING MEDLEM


* Medlem i facket 24 tim
Den fackliga idén då och nu – en omvärldsanalys, Medlemskapets värde – vad får jag för fackföreningsavgiften? – Vilken idé är bärande idag och i framtiden för det fackliga arbetet?

23-25 september Sundsvall sista anmälan: 10 augusti
2-4 november Sundsvall/Östersund sista anmälan: 17 september
7-9 december Sundsvall sista anmälan: 22 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst

* Med livet som insats 24 tim
Är det du som påverkar din arbetsmiljö eller arbetsmiljön som påverkar dig?
Det goda livet, det goda arbetet.
Vad är arbetsmiljö, vad säger lagen och hur kan jag vara med och påverka!
Gruppen kan sedan utefter intresse fördjupa sig i olika områden.

30 november – 2 december Sundsvall/Östersund sista anmälan: 15 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Facklig/politisk utbildning (Den röda tråden) 24 tim
En tvärfacklig utbildning som genom samtal och diskussioner ger deltagarna
möjlighet att utifrån både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv
reflektera över nyttan av facklig politisk samverkan.

23-25 november Sundsvall/Östersund sista anmälan: 8 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst 

* Facklig introduktion 4 – 9 tim
Ett tillfälle för dig som är ny på arbetsmarknaden att få en inblick i facket och
kollektivavtalet.
Den riktar sig både till medlemmar och icke medlemmar.

9 november Sundsvall/Östersund sista anmälan: 24 september

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst.
 


För medlemmar upp till 30 år


* Om facket 16 tim
Grundutbildning i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter,
kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

24-25 september Plats meddelas sista anmälan: 10 augusti

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Om samhället 16 tim
Ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna.

26-27 november Plats meddelas sista anmälan: 8 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Om försäkringar 8 tim
Försäkringar och pension är en del av medlemskapets värde som kan vara bra att känna till. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för socialförsäkringar
avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar.

17 september Plats meddelas sista anmälan: 29 juni

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Om främlingsfientlighet 16 tim
Detta är en temautbildning där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.
Vad är främlingsfientlighet? Vilken politik ligger bakom? Vågar vi ta debatten?

22-23 oktober Plats meddelas sista anmälan: 3 september

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförjänst.
 


Utbildning för Förtroendevalda


* Vald på jobbet
Det är LO:s och förbundens grundutbildning för nya förtroendevalda.
Den utgår från de lagar och regler som styr arbetsmarknaden. Utbildningen tar också upp den fackliga idén, rollen som förtroendevald, den svenska modellen och kollektivavtalet. Målet är att deltagarna skaffar sig nödvändiga kunskaper och den trygghet som krävs för att ta sig an det nya uppdraget.

14-16 oktober Sundsvall/Östersund sista anmälan: 27 augusti

Ledighet: enligt Förtroendemannalagen § 6-7.
Ersättning: Lön från arbetsgivaren
* Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Vänder sig till skyddsombud, arbetsledare och andra som aktivt arbetar med
arbetsmiljöfrågor och som har erfarenhet och/eller genomgått grundläggande
arbetsmiljöutbildning.
Utbildningen ger praktisk kunskap om hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

5-6 november Örnsköldsvik sista anmälan: 17 september

Ledighet: enl. Förtroendemannalagen §6-7
Ersättning: Lön från arbetsgivaren
* Alla kan göra något
Vänder sig till alla fackligt förtroendevalda.
En dags utbildning i fackets värdegrund. Hur aktivt fackligt arbete bedriv mot antidemokratiska krafter, främlingsfientlighet och diskriminering i samhället och på den egna arbetsplatsen.

20 oktober Sundsvall sista anmälan: 1 september
3 december Sundsvall/Östersund sista anmälan: 15 oktober.
 


Lokala IF Metall utbildningar för Förtroendevalda


 

AGERA IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
14-16 okt + 2-5 nov + 23-25 nov Sista anmälan: 27 Augusti

Kollektivavtalet IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
19-21 okt Sista anmälan: 14 september

Lagar i arbetslivet (LIA) IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
27-28 okt + 10-11 nov + 17-18 nov Sista anmälan: 21 september

Förhandlarutbildning IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
30 nov – 3 dec Sista anmälan: 26 oktober

 

Utbildningarna ska man gå i följande ordning AGERA, Kollektivavtalet, LIA och Förhandlarutbildning
Vänta inte med er anmälan. Skicka in den snarast möjligt.
Då ni anmäler er till utbildningar, ta även ledigt hos er arbetsgivare samtidigt.

 
Har ni frågor, funderingar eller synpunkter är ni välkommen att höra av er till:

Thomas Mattsson
Studieansvarig
IF Metall Mellersta Norrland
070-5531976
*thomas.mattsson@ifmetall.se*

Var vänlig respektera datum för sista anmälan!

Glöm inte att begära ledigt hos arbetsgivaren. Gör det samtidigt som ni anmäler er till utbildningen.

Men…får jag ledigt?
Enligt svensk lag (Förtroendemannalagen samt studieledighetslagen) ges du ledigt för deltagande på fackliga kurser, ingen tvekan.
Arbetsgivaren har möjligheten att senarelägga ditt deltagande om tillfället är opassande för ditt arbete men han kan aldrig neka dig att delta på kursen.
Se www.fackligutbildning.se
 

Varmt välkommen in med era ansökningar till* hgu@kubal.se* eller direkt till avdelningen.