månadsarkiv: februari 2015

Fasta ugnsskötare

IF Metallklubben har idag träffat företaget och fått information om att företaget tänker införa fasta ugnsskötare med start 13:e april. Innan startdatumet kommer 3 utbildningsdagar att hållas under mars månad.

Nästa vecka kommer Sebastiaan att beställa den utrustning som ska finnas tillgänglig vid införandet av fasta ugnsskötare.

52 sökande fanns till tjänsterna och urvalsprocessen kommer att påbörjas under nästa vecka. De sökande kommer att kallas till intervjuer. Uppföljning hur detta har fungerat kommer att ske 26:e maj, då alla skiftlagen har hunnit jobba 4 skiftvändor.

IF Metall ser positivt på kompetenshöjningen som utbildningsdagarna kan ge. Klubben ser dock flera svagheter i företagets förslag, främst de begränsade rotationsmöjligheterna.

En utbildningsvikare per skiftlag kommer att tas in.

MBL info 2015 02 17

mbl

MBL info 2015 02 17
Förhandlingarna om införande av 10 timmars skift i stället för 6-skift på El är lagda på is.
Klubben är överens med företaget om att något måste göras för att minska det akuta underhållet.
En början är att vi kommit överens om att tillsätta en liten arbetsgrupp som får till uppgift att se över rutiner, arbetsmetoder och organisation, för att komma med förslag på förändringar i syfte att minska det akuta underhållet.
På APT-mötet den 26/2 har elektrikerna möjlighet att utse sin representant i arbetsgruppen.

Löneförhandlingarna börjar den 6 Mars.

Efter övergången till 10 timmarsskift på Anodmontage kan konstateras att produktionen når målen och att det finns tid för både underhåll och att hålla ordning. Resultatet av skiftförändringen är så bra att företaget kommer att behålla 10 timmarsskiftgången. Det innebär att de som i dag är visstidsanställda kommer att erbjudas tillsvidare anställning

MBL info 2015 01 26

mbl

Förhandlingen om att inför ett skiftlag som skulle arbeta 10 timmars skift på Gjuteriet kom av sig. Företaget lade fram ett nytt förslag som gick ut på att utöka 6-skifts skiftlagen med en befattning. Vilket klubben omgående sade ja till. Förändringen förväntas genomföras från och med 1 Mars innevarande år.

En annan förhandling började där företaget vill att skiftgående elektriker skall arbeta 10 timmars skift i stället för
6-skift. Det skulle bland annat innebära fler semesteravlösare och att det blir beredskap förmiddag på helgerna. Förhandlingen fortsätter nästa vecka.

Förhandlingen om fasta ugnsskötare fortskrider, idag tittade vi på olika rotationsscheman, förhandlingen fortsätter.