Val 2022

Vi arbetare fick slita rejält, arbetsdagarna långa, ofta upp till 16 timmar. Lönerna var väldigt låga, någon trygghet existerade inte och semester var det inte tal om.
Vi var ofta förhindrade att organisera oss. Den som gick med i facket kunde bli av med jobbet. Företagen vägrade ofta att förhandla med de fackföreningar som fanns. Arbetare som ställde krav på arbetsgivarna kunde lätt svartlistas så att de var tvungna att emigrera för att få jobb.

Våra kamraters kamp, fackföreningar och i partiet(Socialdemokraterna), har gett oss mycket.
1906 fick vi rätt att träffas och träffa kollektivavtal
1918 rösträtt i valet 1921
1919 åttatimmars arbetsdag sex dagar i veckan(48tim/vecka)
1928 lag om kollektivavtal
1938 rätta att lösa konflikter utan inblandning av regeringen
1951 semester i 3 veckor!
1955 fick vi möjlighet att vara sjuk med ersättning(allmän sjukförsäkring)
1960 särskilda kvinnolöner avskaffas
1963 4 veckor semester
1971 40 timmars arbetsvecka
1974 möjlighet till betald föräldraledighet
1977 medbestämmandelagen(MBL)
1978 5 veckor semester

Detta har inte kommit lätt, och den som säger att man vill ha något annat borde åtminstone berätta vad.
Alla de från arbetarled som slitit under alla dessa år för att ge oss nuvarande smörgåsbord av möjligheter förtjänar större respekt än så, det gör vi alla.
Vi har stora utmaningar men vill man göra det bättre för oss arbetare visar historiska beslut vilka man ska rösta på. Att sänka skatt drabbar alltid den som fötts i arbetarled.

Roger