Tyst medgivande

arbets

Kamrater!
Min förhoppning är att vi ska kunna ta vara på innehållet i förläsningen ”Tyst medgivande” som genomförs till veckan.
Innehållet är definitivt viktigt och historien gripande då det flesta har egen erfarenhet av olyckor på arbetet.
Jag upp uppmana alla att vara uppmärksam på vad som sägs och att sedan prata om det på era respektive arbetsområden.
Hur ska vi skapa en miljö där det är okej att skydda varandra genom att påpeka de fel vi gör utan att få på käften?
En miljö där inte snabbaste arbetaren är den bästa, utan den mest ansvarsfulle.

En miljö där arbetsledare och arbetare tillsammans hjälps åt att kartlägga samt åtgärda brister som uppstår.
En miljö där alla bryr sig och säger det.

Jobba säkert så syns vi snart.

Med vänlig hälsning

Roger, SHSO