Min syn på läget!

Läget är förnärvarande mycket osäkert då den skiss till kollektivavtal som de opartiska ordförandena gjort ratats i sin helhet av arbetsgivarparten(IKEM).

IKEM vill att avtalet ska innehålla möjlighet till arbetstidskorridorer på upp till 2timmar, dvs. obetald tid.

De vill att kollektivavtalet ska vara lokalt dispositivt, t.ex. göra upp om lägre löner på enskilda arbetsplatser.

De vill inte att vi ska få avsätta mer till delpension utan att det tas från vår livsarbetstid.

När det gäller avtalets längd är våra arbetsgivarparter oeniga, IKEM tycker att 1år är bra medan industriarbetsgivarna anser att det är viktigt med stabilitet och därför vi ha ett längre avtal. Även de som leder vårt förhandlingsarbete nu, de opartiska ordföranden, brukar se att skapa stabilitet på arbetsmarknaden som en del av sitt uppdrag. Vi anser att innehållet är avgörande och svarade ja på den avtalsskiss de opartiska ordförandena gjort.

Det unika läget vi nu har är alltså att det inte finns någon godkänd avtalsskiss, det gjordes därför inte någon hemställan igår(16mars), frågan blir alltså vad som sker nu?

Kommer bara bli en sista hemställan?

Min/vår uppgift är att komma överens om ett avtal, därför medverkar jag/vi på ett konstruktivt sätt i förhandlingarna.

IF Metall företräder sina medlemmar och de beslut vi fattat gemensamt.

Vi kommer träget förhandla tills avtalstiden löpt ut.

Vi har en bra kunskap och beredskap för att ta tillvara på våra medlemmars intressen.

Er förtroendevalde

Roger Lindell