MBL info 2015 01 26

mbl

Förhandlingen om att inför ett skiftlag som skulle arbeta 10 timmars skift på Gjuteriet kom av sig. Företaget lade fram ett nytt förslag som gick ut på att utöka 6-skifts skiftlagen med en befattning. Vilket klubben omgående sade ja till. Förändringen förväntas genomföras från och med 1 Mars innevarande år.

En annan förhandling började där företaget vill att skiftgående elektriker skall arbeta 10 timmars skift i stället för
6-skift. Det skulle bland annat innebära fler semesteravlösare och att det blir beredskap förmiddag på helgerna. Förhandlingen fortsätter nästa vecka.

Förhandlingen om fasta ugnsskötare fortskrider, idag tittade vi på olika rotationsscheman, förhandlingen fortsätter.