Kallelse till medlemsmöte

mem
                Tillsammans är vi starka!

Tema:IF Metalls fjärde ordinarie kongress

Motioner och nomineringar av kongressombud till avdelningen.

 

Vi träffas torsdagen den 20 oktober  klockan 14:30 på mässen syd.

Gör upp med din chef så att du kan gå på mötet.

Mötet sker på UVA- tid, som medlem har du 5 betalda timmar/ år till facklig information.

Psst, det finns mackor o kaffe!

Välkomna

Styrelsen