Information från medlemsmötet 31/8

Information från medlemsmötet 2016 08 31
Robert Sundin presiderade som mötesordförande.

Ett val som glömdes bort på årsmötet genomfördes:
Hans-Göran Uhlin omvaldes till studieorganisatör.

Den eminente mötesordföranden efterlyste förslag på aktiviteter i samband med klubbens 75 års jubileum nästa år.

Alla klubbmedlemmar uppmanades komma in med förslag på hur vi skall fira klubbens 75 års jubileum. Förslag kan lämnas in på expeditionen eller med mail till: indfack@telia.com eller på annat sätt, alla förslag är välkomna.

Som vanligt dracks det kaffe och dagen till ära bjöds det på bullar.

Infoman lsu