Information från medlemsmötet 2018 01 22

Som mötesordförande presiderade Tina Östman på detta välbesökta medlemsmöte.

Valberedningens ordförande Leif Johansson redogjorde för inkomna nomineringar:

 

Kassör                                               Roger Lindell

Styrelsen ordinarie                     Robert Sundin och Caroline Olsson

Styrelsen ersättare                     Josefine Reiser och Johan Skoglund

Studieorganisatör                       Jens Larsson eller Irfan Kaki

Sjukfondsföreståndare             Tina Östman

Försäkringshandläggare           Tina Östman

Revisor                                              Burhan Hussain

Revisorsersättare                         Bert Förare och Anders Sundström

HSO underhåll                              Stefan Forsberg

Inga fler nomineringar gjordes på mötet.
Mötesordförande förklarade nomineringarna för avslutade.

Eftersom det finns övernomineringar till posten som Studieorganisatör kommer val i urna att genomföras.
Lars Sundin redovisade för styrelsens förslag på plats för valet, tider och datum:

Valurnan kommer att finnas tillgänglig på Fackexpeditionen mellan kl. 05.30 till 07.30 följande dagar: 5/2, 7/2, 13/2, 15/2, 19/2 och 20/2.

Årsmötet kommer att hållas den 23 Februari kl. 1900 på Södra berget, mer information om arrangemanget kommer senare.

Stefan Hultman rapporterade med anledning av företagets uppmaning om att vi skall informera företagshälsovården om vilka receptbelagda mediciner vi använder. Det är helt frivilligt att informera om vilka mediciner vi använder.
Klubben kommer att försöka få företaget att göra ett förtydligande av vad de menar och vad eventuella fördelar skulle vara om de får kännedom om vilka mediciner de anställda använder.

Roger Lindell informerade om mätningar av luftkvalitén på ett antal arbetsplatser. Redovisningen av mätningarna är inte helt tillfredställande, Roger kommer att begära mer information.

Med anledning av riskerna för att utsättas för keramiska fibrer och kvarts har företaget efter påtryckningar kallat anställda till hälsoundersökningar. Klubben anser att dessa undersökningar i första hand skall ske på arbetstid och att företaget står för alla kostnader i samband med undersökningen.
Undersökningarna kommer i förekommande fall att ligga till grund för utfärdande av tjänstbarhetintyg, något som det slarvats med.

Lars Sundin informerade om hur långt arbetet med lönesystemet har kommit. Företaget filar på ett förslag och klubbstyrelsen har börjat titta på ett eget förslag, inga förhandlingar om lönesystemet har inletts än.

På mötet dracks en del kaffe och te samt förtärdes en del vetebröd.

Infoman lsu