Information från löneförhandlingarna.

Årets löneförhandlingar har inletts och våra krav är överlämnade, förhandlingen fortsätter nästa Måndag.

Infoman lsu