Industrins modell ger bra löneökningar

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016 visar att Industriavtalet fortsätter att leverera reallöneökningar. Svensk industris konkurrenskraft står sig samtidigt fortsatt stark.

När Medlingsinstitutet summerar 2016 visar det sig att reallönerna, det vill säga de verkliga löneökningarna efter avräkning mot prisökningar, fortsatte att stiga för svenska löntagare. Förra året steg de preliminärt med 1,4 procent, och sedan 1995 har de stadigt ökat med 63 procent. IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe är nöjd med utvecklingen.
– Få länder kan mäta sig med den utvecklingen som vi har haft under lång tid. Sett till omvärlden är den här modellen unik.

Arbetsgivarna motståndare till låglönesatsningar

I årets avtalsrörelse har Facken inom industrin krävt ett löneutrymme på 2,8 procent, och där i ska även ökad avsättning till deltidspension rymmas. Arbetsgivarna menar att löneökningarna har varit för höga de senaste åren och vill därför hålla tillbaka dem, eftersom de menar att det annars skulle hota den exportberoende industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden. Samtidigt säger Medlingsinstitutet att ”den övergripande bilden är att Sveriges konkurrenskraft inte har försämrats de senaste åren”. Anders Ferbe menar att arbetsgivarna alltid vill trycka tilbaka löneökningar.
– Vårt mål är alltid reallöneökningar, att pengarnas värde i plånboken ska öka. Medlingsinstitutets rapport visar att 20 år med Industriavtalet har gett reallöneökningar på över 60 procent. Det är en utveckling vi vill se fortsätta.

Under en paneldebatt arrangerad av Medlingsinstitutet diskuterades rapporten och svensk lönebildning. Anders Ferbe ställde då en retorisk fråga riktad till dem som menar att LO-förbundens krav på en låglönesatsning i årets avtalsrörelse strider mot Industriavtalet.
– Att arbetsgivarna ogillar låglönesatsningar, det vet vi, men om det skulle vara så att Industriavtalet förhindrar låglönesatsningar, vem tror då att facken skulle ha skrivit på det 1997?

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Medlingsinstitutets webbplats.