Facket på din sida

Detta har du som medlem i IF Metall Mellersta Norrland
• Kollektivavtalet – en medlem kan kräva genom klubben eller avdelningen att få ut övertidsersättning, OB eller till exempel semesterlön – en ickeorganiserad kan aldrig juridiskt kräva något i kollektivavtalet utan får hoppas på arbetsgivarens välvilja.
• Skydd mot lönedumpning
• Arbetstidsförkortning
• Garanterad löneökning varje år
• Löneskydd
• Rättshjälp
• Förhandlingshjälp
• A-kassa
• Medlems olycksfall fritid
• AGS 12,5 % av lönen när du är sjuk 13,3 % vid förlängd sjukpenning
• TFA – trygghetsförsäkring vid arbetsskada
• TGL – efterlevande kan få grundbelopp och barnbelopp,
dödsboet får begravningshjälp 22 250 kr
• AGB – 32 250 kr–47 100 kr vid uppsägning på grund av
arbetsbrist (40 år och uppåt)
• FPT – 10% extra när du är hemma med ditt nyfödda barn/adoption
• Avtalspension 4,5% av lönen
• Som medlem står man aldrig ensam
• Försäkringssamtal
• Studier
• Vi förbättrar arbetsmiljön
• Ersättning vid strejk 80 % av lönen
• Samlad styrka genom hög anslutningsgrad
• Medlemslån/Billån
• Möjlighet att ansöka om bidrag för studier och kurskostnader på
2 500 kr/år
• Rabatter via medlemskortet, se www.ifmetall.se för mer information

Förekommande medlemsärende
• Hjälp vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
• Hjälp när chefen vill säga upp dej för att du kommit för sent
• Hjälp vid rehabiliteringsärende
• Hjälp när du inte fått ut rätt lön, ÖT-ersättning, semesterlön
och så vidare
• Hjälp att få ut ersättning vid försäkringsärenden
• Hjälp när företaget betalar ut fel lön eller ingen lön alls
• Hjälp vid löneförhandlingar
• Hjälp när du inte får ta ut ledighet du är berättigad till
• Hjälp när du anser att arbetsmiljön inte är tillfredställande
• Hjälp när arbetsgivaren vill omplacera dig till annat arbete
• Hjälp när arbetsförmedlingen och a-kassan anser att du inte är
berättigad till a-kassa till exempel för att du nekat jobb.
• IF Metall driver aktivt politiska frågor som t.ex. billigare tandvård,
förbättring i LAS, högre ersättning när du är arbetslös, sjuk eller föräldraledig