Det spelar roll vem som styr landet

IF Metall når våra Socialdemokratiska politiker, för att många av dem kommer från oss i fackföreningsrörelsen. Det finns även gott om politiker från arbetarrörelsen i Vänsterpartiet.
Övriga partier når vi inte då de representerar andra än oss arbetare.

Att chefen styr skutan som han vill är sant, men om vi som ror inte accepterar skutans riktning kan vi idag protestera. Detta tack vare våra arbetande förfäders kamp och djupa insikt att inte arbeta för lägre lön eller sämre villkor än det vi lovat varandra. I den kampen är en central del att ha lagar och avtal att stöda sig på. De lagar vi idag kan stödja oss på i vårt fackliga arbete kommer uteslutande från en tid då vi arbetare genom våra röda partier kunde stifta dem. Men en lag går att ändra och ett avtal kan sägas upp, och fort går det!
På söndag kan du välja att stärka vår lönekartell, IF Metall

Från vänster: Irfan Kakahani, Tina Östman, Charlotta Pettersson(vår ombudsman), Stefan Forsberg, Stefan Hultman, Roger Lindell, Mikael Damberg(närings och innovationsminister, SAP), Johan Skoglund, Robert Sundin, Annica Sundberg, Peder Björk(kommunalråd, SAP)