Avgift vid uteblivet besök hos företagshälsovården

heart

OBS!!

Glöm inte att meddela om du inte kan komma till en bokad tid!

Vid oanmält, uteblivet eller sent anmält (en timme före avtalad tid) så dras 200kr på lönen för berörd person.

Gäller alla områden inom FHV.

 Detta avtal gäller retroaktivt för 2016 så ni som fått annat avdrag för uteblivet besök under året, hör av er till personalavdelningen.