Alla inlägg av Robert Sundin

Projektgrupp för ny skiftform

Idag, 6/9, har Javier och Oscar träffat projektgruppen för ett uppstartsmöte gällande ny skiftform.

Målsättning med projektet är att ta fram en skiftform som är bra för kroppen, är kostnadseffektiv, samt ger oss möjligheten att nyttja våra resurser på bästa sätt.

En eventuell förändring ska visa på förbättringar på flera områden. Företagsledningen har varit tydliga med att inga uppsägningar kommer att bli aktuella.

Gruppen kommer att arbeta med att ta fram underlag och förslag – till kommande förhandlingar. Företagets målsättning är att ha en ny skiftform till 1 jan 2019

Skiftgången på anodmontage

Vid förhandlingen den 22 December angående förändrad skiftgång och bemanning på Anodmontage kom företaget och klubben överens om att:
Införa 12 timmars skift med 5 skiftlag, samma som på Lossningen.

Under 3 månader skall det vara 6 personer på varje skiftlag, övriga avdelningar inom Elektrolysen skall hjälpa till vid behov.

Under dessa 3 månader skall maskiner bytas ut och förbättras, personal skall utbildas för att bättre kunna rotera mellan jobben på Anodmontage. En utvärdering om hur det går skall genomföras innan Mars månads utgång.
Övergången sker så snart det går, det kan vara svårt att få tag i personal.

Infoman lsu

 

Löneförhandlingarna är avslutade

Idag 2 maj har IF Metall och företaget kommit överens om 2017 års löner. Lönen höjs från 1 april med 600 kr , generellt till alla.

200 kr avsätts till lönesystemet. Om vi inte har ett lönesystem i drift före 1 september 2018 faller 200 kr ut, generellt till alla. Löneökningen betalas ut på junilönen, med retroaktivitet från 1 april.

* Ingångslönerna höjs med 528 kr.
* Avsättning till delpension ökar med 0,2% under 2017.

Förhandlingskommitén:
Stefan Hultman, Robert Sundin, Tina Östman, Josefin Reiser

Att vara förtroendevald på Kubal

mem

Som förtroendevald på Kubal innebär det att man företräder alla medlemmar.
Att som förtroendevald uttrycka sig rasistiskt i tal och skrift och använda sociala medier för sina rasistiska budskap är inte förenligt med vad vi står för i vår organisation.

Alla människors lika värde är en hörnsten i vår organisation. En medlem som behöver hjälp mot arbetsgivaren ska aldrig behöva tveka om man kan få den hjälpen av oss pga. etnisk bakgrund.

Den eventuella konflikten som finns på en arbetsplats är och kommer alltid vara mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte mellan medlemmar med olika etnicitet.

Alla medlemmar ska känna trygghet i att dom får den bästa hjälp dom kan få av klubbens förtroendevalda. Delar man inte uppfattningen om alla människors lika värde kan man inte vara förtroendevald på Kubal.

//Klubbstyrelsen