Alla inlägg av Johan Skoglund

Om kommande organisationsförhandlingar

 

 

Fredag 6 september är ett första möte planerat med företaget och IF-metallklubben kring den aviserade organisationsförändringen i elektrolysen. Vi inväntar för närvarande mer information om hur förslaget ser ut innan vi kan gå vidare med konsekvensanalys och regelrätta förhandlingar.

Det är förstås många som är intresserade av hur arbetet fortskrider och vi kommer att informera löpande så fort det är möjligt och något konkret finns att rapportera om. Ett medlemsmöte med denna fråga i fokus kommer även sannolikt att hållas under hösten.

I förhandlingsgruppen ingår Stefan Hultman, Roger Lindell, Erfan Kakahani och Johan Skoglund.

Har du tankar, idéer eller synpunkter mottas dessa i vanlig ordning tacksamt på:

indfack@telia.com.

 

För klubben

Johan Skoglund

 

Skiftgången

Företaget har nu återupptagit arbetet med ”projektet” att ändra skiftgång. Det finns absolut ingenting färdigt utan den eventuella förändring som blir, är något som det kommer arbetas med under de närmaste månaderna.

Det som främst diskuteras på golvet är en ”6-4” skiftgång med 8h skift. Det är bara det som först nämndes och ska bara ses som ett exempel. Det som främst framförts från företaget är att man tror att 8-timmars är mer skonsamt för kroppen och att det skulle kunna vara 5 skiftlag. Vi i gruppen kommer att titta på en mängd alternativ och är nu i den absoluta inledningen av den här processen.

Vi vet att många har ideér på vad som skulle vara bra och vad som är mindre bra. Detta är en så pass omfattande förändring så det är viktigt att så många som möjligt får göra sin röst hörd (läs alla). IF Metall kommer därför att bjuda in till ett möte där vi diskuterar detta ämne bland medlemmarna.

Uppdatering: Projektgrupp för ny skiftgång

Kubal och IF Metall har enats om att vi för tillfället inte kommer att boka in fler möten om eventuell förändrad skiftgång. Det är nu en väldigt turbulent tid med många andra stora utmaning – så det är helt rätt att lägga fokus på rätt saker.

För att vara extra tydlig. Detta arbete är inget som är avblåst utan det kan påbörjas igen senare. Men just nu lägger vi fokus på det vi ska vara bäst på. Producera bra metallprodukter och göra det säkert. Kanske också efter ett schema?

 

Samverkan för säkerhet, utveckling och framtid

Med anledning av företagets olika information om regler för facklig tid, kvittning och vad som är övertid osv.

Företaget säger att för facklig tid är det samma rutiner som förut.

Vi vill då förklara vilka rutiner som gäller:

Om man deltar i möten, exempelvis klubbstyrelsens möten som vi själva kallar till har man rätt att kvitta den tiden.
Man kommer överens med sin arbetsledare om när tiden ska tas ut. Om man som förtroendevald istället vill ta det som utfyllnadstid får man göra det (96 timmar per år). Det bestämmer du själv, inte arbetsledaren.

Då det gäller möten, förhandlingar osv som företaget kallar till gäller följande enligt vår mening:
Övertid i första hand och om du som förtroendevald vill kvitta tiden är det också möjligt.

Som förtroendevald är det viktigt att gå på de möten man blir kallad till av företaget, eftersom man representerar medlemmarna. Vi anser inte att det är valfritt att medverka på ett möte man blivit kallad till, t.ex. lsk-möten eller andra samverkansgrupper.

Som information till chefer och arbetsledare är den frivilliga utfyllnadstiden alltså något som den enskilde arbetaren själv bestämmer över och tar initiativ till.  Den som vill arbeta utfyllnadstid meddelar arbetsledaren/personalavdelningen en månad i förväg för inläggning i schema.

Sundvall 2018 02 22

Klubbstyrelsen IF Metall Kubal

Information från medlemsmötet 2018 01 22

Som mötesordförande presiderade Tina Östman på detta välbesökta medlemsmöte.

Valberedningens ordförande Leif Johansson redogjorde för inkomna nomineringar:

 

Kassör                                               Roger Lindell

Styrelsen ordinarie                     Robert Sundin och Caroline Olsson

Styrelsen ersättare                     Josefine Reiser och Johan Skoglund

Studieorganisatör                       Jens Larsson eller Irfan Kaki

Sjukfondsföreståndare             Tina Östman

Försäkringshandläggare           Tina Östman

Revisor                                              Burhan Hussain

Revisorsersättare                         Bert Förare och Anders Sundström

HSO underhåll                              Stefan Forsberg

Inga fler nomineringar gjordes på mötet.
Mötesordförande förklarade nomineringarna för avslutade.

Eftersom det finns övernomineringar till posten som Studieorganisatör kommer val i urna att genomföras.
Lars Sundin redovisade för styrelsens förslag på plats för valet, tider och datum:

Valurnan kommer att finnas tillgänglig på Fackexpeditionen mellan kl. 05.30 till 07.30 följande dagar: 5/2, 7/2, 13/2, 15/2, 19/2 och 20/2.

Årsmötet kommer att hållas den 23 Februari kl. 1900 på Södra berget, mer information om arrangemanget kommer senare.

Stefan Hultman rapporterade med anledning av företagets uppmaning om att vi skall informera företagshälsovården om vilka receptbelagda mediciner vi använder. Det är helt frivilligt att informera om vilka mediciner vi använder.
Klubben kommer att försöka få företaget att göra ett förtydligande av vad de menar och vad eventuella fördelar skulle vara om de får kännedom om vilka mediciner de anställda använder.

Roger Lindell informerade om mätningar av luftkvalitén på ett antal arbetsplatser. Redovisningen av mätningarna är inte helt tillfredställande, Roger kommer att begära mer information.

Med anledning av riskerna för att utsättas för keramiska fibrer och kvarts har företaget efter påtryckningar kallat anställda till hälsoundersökningar. Klubben anser att dessa undersökningar i första hand skall ske på arbetstid och att företaget står för alla kostnader i samband med undersökningen.
Undersökningarna kommer i förekommande fall att ligga till grund för utfärdande av tjänstbarhetintyg, något som det slarvats med.

Lars Sundin informerade om hur långt arbetet med lönesystemet har kommit. Företaget filar på ett förslag och klubbstyrelsen har börjat titta på ett eget förslag, inga förhandlingar om lönesystemet har inletts än.

På mötet dracks en del kaffe och te samt förtärdes en del vetebröd.

Infoman lsu