Arbetarskydd i farozonen!

Den första juni 2018, öppnade den nya myndigheten för Arbetsmiljökunskap, MynAK, dörrarna till kontoret i Gävle. Men Arbetarskydd avslöjar nu att verksamheten kan bli kortvarig. Ett regeringsskifte i höst kan betyda slutet för det nationella kunskapscentrumet för frågor om arbetsmiljö. Det är elva år sedan dåvarande regeringen tog beslutet att lägga ner Arbetslivsinstitutet och skära ner Arbetsmiljöverkets budget med en tredjedel. Och om Alliansen kommer till makten igen efter valen i höst lovar de en repris på 2007 års nedläggning, trots arbetsmarknadens efterfrågan på ett nytt institut för att samla kunskap och forskning om arbetsmiljö. Det betyder att om det blir ett maktskifte i september hinner den nya myndigheten knappast visa några resultat innan det är dags att tömma lokalerna igen.

Detta får bara inte hända!

SHSO Tina Östman