månadsarkiv: april 2019

Kallelse till medlemsmöte

Måndagen den 15 april kl. 14:30
Platsen är Mässen
På dagordningen:
* Löner 2019
* Rapport från organisationsförhandlingarna

Mötet sker i vanlig ordning på UVA-tid, gör upp med din chef så du kan gå på mötet.
Du som medlem har 5 betalda timmar/år till facklig information.

Väl mött
Klubbstyrelsen för IF Metall