Den 10 oktober informerades klubben genom MBL om att ledningen i V2 vill genomföra ett test med 36-timmars drift av ugnarna i stället för som nu 24-timmars.

Det skulle innebära att man tappar och mäter var 36:e timme, ca 80 st. ugnar per tillfälle. För anodbytets del skulle det innebära ungefär 80 anoder att byta per skift, alltså en ökning med ca 5.

En arbetsgrupp på runt 8 personer skall tillsättas för att undersöka förutsättningarna och lösa förekommande problem för att lyckas med testet. Konsekvensanalyser skall genomföras. Kända farhågor är: processen som sådan, logistiken och datorstöd. Man vill påbörja arbetet med testet så snart som möjligt.

En annan fråga ledningen i V2 ville diskutera var att eventuellt flytta en reserv från varje 6-skiftlag till miljö- och skänkbilningsgruppen som i sådana fall även de skulle gå över till  6-skift.

Mer info kommer.