Valtider!

Gör en insats för den fackliga verksamheten och lägg din röst i urnan!

Valurnan finns tillgänglig på Fackexpeditionen mellan kl. 05.30 till 07.30 följande dagar:

Fredag 10/2

Tisdag 14/2

Torsdag 16/2

Fredag 17/2

Måndag 20/2

Onsdag 22/2

Information från medlemsmötet 2017 01 23

Tina Östman hanterade klubban som mötesordförande. Nomineringarna till valen som skall ske i urna inför årsmötet avslutades:

Följande nomineringar hade inkommit:

Ordförande i två år: Stefan Hultman
Styrelseledamöter i två år: Tina Östman, Annica Sundberg och Stefan Forsberg
Ersättare till styrelsen ett år: Josefin Reiser, Johan Skoglund och Helene Brännmo
SHSO tre år: Roger Lindell
HSO Gjuteri tre år: Michael Olsson
Revisor i två år: Anders Persson
Revisorsersättare ett år: Anders Sundström och Bert Förare
Studieorganisatör ett år: Irfan Kaki och Jens Larsson

Valtiderna för val i urna fastslogs till: Mellan kl. 5.30 och 7.30 på fackexpeditionen den 10, 14, 16, 17, 20 och 22 Februari.

Mötet diskuterade även vilka krav vi skall ställa vid löneförhandlingarna det som kom fram var bland annat: Betald gångtid till arbetsplatsen, Friskvårdssatsning, halva priset på alla tvättar, fortsatta höjningar av tilläggen, mer fördelaktigt att välja pension i stället för ledigt. Dessutom skall vi titta på kraven från föregående år för att se vad vi inte fått igenom.

Styrelsen svarade på ett brev från skiftlag 66 som ville ha kompensation för att de inte hade möjlighet att gå på årsmötet, detta speciellt som det skulle vara en del av firandet av klubbens 75 års jubileum. Styrelsen har tagit till sig av kritiken att årsmötet under de två senaste åren har genomförts på datum då skiftlag 66 arbetat natt och av den anledningen inte kunnat medverka. För årets årsmöte är lokal redan bokad och medverkande inbjudna, men inför kommande år skall vid årsmötesplaneringen hänsyn tas till hur skiftlag 66 arbetar. En målsättning är att skiftlagen bara skall drabbas vart 6:e år. Styrelsen anser vidare att det inte är rimligt att kompensera dem som inte kan gå på årsmötet med middagar eller biosupébiljetter, det är årsmötet som är viktigt och inte den efterföljande förtäringen.

Stefan Hultman informerade om att årsmötet i år blir ett vanligt årsmöte med förtäring efteråt. En tidigare ide om att det skulle vara en del av firandet av 75 års jubileét dit man även kunde bjuda med en vän, har skrinlagts eftersom vi förmodligen skulle bli fler än som får plats på Strike Club. 75 års firande får genomföras på annat sätt.

Annica Sundberg informerade om att det nystartade klädrådet skall ha 2017 års första möte den 7 Februari. Klädrådet kommer att hantera all personlig skyddsutrustning inklusive skor och kläder. Ni som har synpunkter på våra kläder, skor eller annan personligskyddsutrustning kan ta kontakt med Gunnar Nyberg eller klubbens representanter: Annica Sundberg, Helene Brännmo, Berit Gustavsson, Robert Hägglund och Åke Lind. På mötet bjöds på kaffe eller te samt vetekransar

Infoman lsu

Information från medlemsmötet 2016 12 13

Annica Sundberg presiderade som mötesordförande.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan under kommande år redovisades, mötesdeltagarna tyckte det såg bra ut och fastslog planen. Styrelsen redovisade budgetförslaget för nästa år, den innehöll betydligt mer pengar än vanligt. Det förklarades med att klubben fyller 75 år nästa år och det måste firas på något sätt. Därför finns pengar avsatta för en middag och lite lek i samband med årsmötet, det skall också vara möjligt att bjuda med en vän, budgeten antogs. Därefter begärde valberedningens sammankallande Leif Johansson ordet och informerade om vilka val som skall genomföras på årsmötet. Det skall väljas ordförande, styrelseledamöter och ersättare. Vidare skall det väljas Samordnande HSO och HSO för Gjuteriet. Dessutom skall ett fyllnadsval av Studieorganisatör genomföras och 7 st Representantskapsledamöter med 7 ersättare skall väljas.

Mötesordförande förklarade nomineringarna för öppnade och slog klubban i bordet med uppmaningen att lämna in nomineringar till valberedningen snarast.

Stefan Hultman lämnade en rapport om våra krav i den kommande avtalsrörelsen samt hur förbundets jurist ser på fördelningen av lönepotten vid de lokala löneförhandlingarna. Därefter genomförde Robert Sundin och Kaki Irfan utlottningen av 5 presentkort á 200 kr samt 11 paket med hamburgare. Då tog mötesordförande Annica Sundberg till orda och tackade för intresset och avslutade mötet med en tillönskan om en god jul och ett gott nytt år.

Som vanligt dracks det kaffe och dagen till ära bjöds det på pepparkakor till bullarna.

Infoman lsu

Vässa öronen och höj blicken!

Vid lossning av lastbilar krävs stor koncentration, precision och ögon i nacken. Att gå eller köra i närheten av ett lossande/lastande fordon är förbjudet. Om du ändå anser att du måste ska du vara ytterst noga med att ha fått förarens uppmärksamhet innan du invaderar dennes territorium. Truckar och traktorer dödar en människa lika hänsynslöst som de krossar en isklump, men förarna kommer att må mycket dåligt. Tänk på vilka du skulle påverka om du dog på jobbet!

 

Verksamhetsplan 2017

IF Metall är en feministisk organisation med uppdrag att ge medlemmarna frihet att förverkliga sina drömmar. 

Vår verksamhet bygger på de handlingslinjer vi tog på kongressen.

Verksamhetsplanen för 2017 är en del av genomförandet av handlingslinjerna.

       Vår Organisation

 •  Vi ska arbeta med att öka organisationsgraden. Målet är att vår arbetsplats har 90 % organisationsgrad senast 2018.
 • Vi ska öka andelen kvinnor bland klubbens förtroendevalda, målet är 30 % senast 2018.
 • Vi ska under 2017 hålla medlemsmöten med aktuella ämnen, varav två öppna möten.
 • Styrelsen kommer att hålla minst 11 möten under året.
 • Vi ska genomföra skyddsombudsträffar för att stärka de förtroendevalda.
 • Mer kontakt med medlemmarna ute i fabriken.
 • Se till att medlemmarna är välinformerade om frågor som rör försäkringar.
 • Hälsa nya medlemmar välkommen till klubben.
 • Vi kallar alla nyanställda till information om facket.
 • Kubalklubben ska synas i den offentliga debatten.
 • Fler medlemmar med annan etnisk bakgrund med förtroendeuppdrag.
 • Vi ska aktivt motverka alla former av diskriminering.
 • Erbjuda alla medlemmar fackliga utbildningar.
 • Stimulera våra medlemmars kulturintresse.

Vår Arbetsplats

 • Friskvård på del av arbetstiden
 • Arbeta med att förbättra vårt relativa löneläge inom Kemiska fabriker.
 • Fortsätta arbetet med ”hållbart arbete”
 • Lönesystem
 • En tillfredställande arbetsmiljö, ändamålsenliga, verktyg, arbetslokaler och personalutrymmen.
 • Fullgod arbetsrotation
 • Bättre utbildade chefer behövs
 • Öka trivseln på arbetsplatsen
 • Påverka arbetsgivaren till att anpassa arbetsplatser och ändra arbetsrutiner efter de anställdas förutsättningar.
 • Minska antal entreprenörer.

Vårt samhälle

 • Ha bra kontakt med våra lokala S – politiker, driva ” våra frågor”.
 • Försäkringskassans regel om 180 dagar ska bort.
 • Se till att det även i framtiden finns el- intensiva industrier kvar i Sverige.
 • Bättre möjlighet till omskolning (livslångt lärande).
 • Bort med broavgiften.
 • Höj taket i sjukförsäkringen.
 • Industrispåret kvar.

Förslag till Budget för 2017

Inkomster
Administrationsbidrag       26 580
Ränta bank                                         0
Från kapitalet                      115 020
Summa                                141 600

Utgifter                                                                                              
Årsmöte/jubileum              100 000
Medlemsmöten                        5 000
Styrelsemöten                          1 000
Kontor data                               5 000
Reseersättning                                 0
Tidningar                                    3 500
Skatt                                          20 000
Bibliotek                                     1 000
Hemsidan                                  1 100
Till Styrelsens förfogande  5 000
Summa                               141 600