Lyftdonsutbildning

För att klargöra vad som gäller kring lyftdonsutbildning kommer här ett förtydligande .
De som har möjlighet att gå på utsatt datum går då och gör det på undertid. Har man inte möjlighet att gå i november kommer uppsamlingsheat att ordnas under januari. Kallelse till det kommer att gå ut med minst två månaders varsel.

Den undertid som görs i november tillhör 2015 års undertid och utbildningsdagarna i januari tillhör 2016 års undertid.

Info kring lyftdonsutbildning

Klubben har träffat företaget för att reda ut saker kring lyftdonsutbildningen. Eftersom det är kort varsel inför de planerade utbildningsdagarna kommer företaget att ordna uppsamlingsheat i januari 2016, för de som inte kan gå på de utlagda datumen.

Kan du INTE gå på det datum som du fått är det mycket viktigt att du kontaktar din arbetsledare och meddelar det!


 

Förbundsvisa avtalsförhandlingar

ordf

LO:s representantskap har fattat beslut om att förbunden ska förhandla förbundsvis i kommande
avtalsrörelse. En enig LO-styrelse stod bakom förslaget.

– Trots ett ihärdigt arbete har det inte varit möjligt att samordna förhandlingarna för de 14 förbunden denna gång, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Det har funnits olika uppfattningar kring prioriteringar för särskilda grupper eller mer generella satsningar för kvinnodominerade områden. LO-förbunden kommer därför inte att samordna sina krav, men utgångspunkterna som tidigare antagits respekteras.

– IF Metall har framhållit att vi tycker det är bra att Kommunal har pekat ut en grupp som är
värdediskriminerad och att vi nu kan pröva om relativlönerna kan utjämnas. Vi stöttar Kommunals
kamp för extra påslag till undersköterskorna, säger Anders Ferbe.

IF Metall förutsätter att det finns ett brett stöd för att den internationellt konkurrensutsatta sektorn lönenormerar inför kommande löneförhandlingar. Arbetet med samordning i Facken inom industrin fortsätter därför som tidigare.

– Syftet är att peka ut en lönekostnadsökning som ger fortsatt reallöneökning utan att äventyra
konkurrenskraft eller Sveriges ekonomiska utveckling.
En lönebildning i balans ger stöd för löneökningar till lågavlönade i betalningssvagare sektorer, som annars hade riskerat att bli utan, säger Anders Ferbe.


 

 

Lämna förslag på Stipendiater!

mem
Stipendierna är på 2 500 kr och delas ut på Årsmötet i mars. Kontakta din klubb eller avdelningen.
Opinionsbildningsstipendiet
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat för att stärka arbetsrörelsen eller tillvaratagit medlemmars intressen.
Kultur eller Ledarstipendiet
Kulturstipendiet delas ut till person/er som på något sätt bidragit till att värna om vårt kulturella arv eller aktivt arbetat med att sprida kulturellt arbete till gagn och glädje för medlemmar.
Ledarstipendiet delas ut till person/er som genom osjälvisk uppoffring verkat aktivt som ledare för utveckling av såväl arbetarrörelsen som föreningslivet i stort.
Årets medlem
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat som bland annat god arbetskamrat, glädjespridare, kamratstödjare, stämningshöjare och främjar social sammanhållning på arbetsplatsen.
Miljöpriset
Miljöpriset delas ut till medlem, förtroendevald, klubb eller kommitté. Utdelas till
den som verkat för en betydande förbättring av arbetsmiljön på ett företag inom
avdelningen verksamhetsområde.
Samtliga stipendier innehåller: 2 500 kr och en
middag med respektive dagen före årsmötet.

OBS!
Lämna ditt förslag senast den 28 feb!

Studieaktuellt 2016

Medlemsutbildningar

”Medlem i facket”, Sundsvall 22–24 februari anmälan 11 januari
”Pengar för livet”, Sundsvall/Östersund 29 februari–2 mars anmälan 11 januari

Utbildningar för förtroendevalda
”Vald på jobbet”, Sundsvall 15–17 februari  anmälan14 december 2015
”BAM”, Östersund 14–15 mars, 11–12 april och 16 maj anmälan 28 januari
”BAM”, Sundsvall 8–10 februari och 18–19 februari anmälan 14 december 2015
”Alla kan göra något” 18 mars anmälan 29 januari

LOs ungdomsutbildningar
Om Facket”, Sollefteå 17–18 mars anmälan 11 februari

Planeringen för våra egna utbildningar (AGERA, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet och Förhandlarutbildning)
är inte klar än. Vi återkommer med mer information angående dessa.

Förhandlingsdelegationerna

Ombud

Förhandlingsdelegationerna för avtalsförhandlingarna 2016 är utsedda !

Vid förbundets avtalsråd i Stockholm torsdag 17 september valdes förhandlingsdelegationer för förbundets 41 stycken oilka avtalsområden.
Från vår avdelning valdes :
– Carina Staaf, Tvättavtalets förhandlingsdelegation. Hon jobbar till vardags på Berendsen Textil Service i Sundsvall
– Roger Lindell, Kemiska fabrikers förhandlingsdelegation. Han jobbar till vardags på Kubikenborgs Aluminium, Kubal i Sundsvall
– Stefan Frölander, Motorbranschavtalets förhandlingsdelegation. Han jobbar till vardags på Berners personvagnar i Sundsvall
– Roger Kristofersson, Byggnadsämnesavtalets förhandlingsdelegation. Han jobbar till vardags på SCF Betong Element i Strömsund 

 

ETC

ETC

Medlemserbjudande till IF Metalls medlemmar från ETC Sundsvall

Du får prova ETC Sundsvall helt utan kostnad!

Sundsvall har fått en ny lokaltidning. ETC Sundsvall kommer ut varje fredag med nyheter, reportage och debatt. Tidningens område är i huvudsak Sundsvall-Timrå.
Tidningens ledarsida är oberoende rödgrön. Nu har alla LO-medlemmar i Mellannorrland möjlighet att prova tidningen helt kostnadsfritt i ett halvår. Ordinarie pris är 48 kronor/månad.

När Dagbladet lades ner tidigare i år blev bara en enda, borgerlig, tidning kvar. ETC Sundsvall startade i juni i år för att ge plats för fler r öster och perspektiv.

Prova ETC Sundsvall i dag. Beställ här:
http://sundsvall.etc.se/provprenumerera-pa-etc-sundsvall

Du som är LO-medlem får sex m ånader utan kostnad. Du förbinder dig inte till någonting och prenumerationen upphör automatiskt om du inte väljer att förlänga den.

Vill du skriva på våra debattsidor? Har du nyhetstips till redaktionen? Mejla sundsvall@etc.se.

Välkommen till din nya lokaltidning!

Tyst medgivande

arbets

Kamrater!
Min förhoppning är att vi ska kunna ta vara på innehållet i förläsningen ”Tyst medgivande” som genomförs till veckan.
Innehållet är definitivt viktigt och historien gripande då det flesta har egen erfarenhet av olyckor på arbetet.
Jag upp uppmana alla att vara uppmärksam på vad som sägs och att sedan prata om det på era respektive arbetsområden.
Hur ska vi skapa en miljö där det är okej att skydda varandra genom att påpeka de fel vi gör utan att få på käften?
En miljö där inte snabbaste arbetaren är den bästa, utan den mest ansvarsfulle.

En miljö där arbetsledare och arbetare tillsammans hjälps åt att kartlägga samt åtgärda brister som uppstår.
En miljö där alla bryr sig och säger det.

Jobba säkert så syns vi snart.

Med vänlig hälsning

Roger, SHSO