Tips till dig som ska sommarjobba

Ungkampanj2014_488_249

IF Metall ger dig som ska sommarjobba tips. Vad är ett anställningsavtal och vad står det i det? Vad ska lönespecifikationen innehålla och hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt. Det och mycket annat hittar du svaret på här. Du kan även vända dig till fackets hjälptelefon, som är gratis och du har rätt att vara anonym. Ring 020-56 00 56

Dags för kryssning!

medvind

Fackklubben bjuder medlemmarna på kvällskryssning med buffé .

Valfri dryck ingår. 

På varje tur finns en trubadur som underhåller. Båten avgår kl 18:00 och är åter i land ca 21:30. 

Datumen för de tre resorna är:

onsdag 11 maj, lördag 14 maj, onsdag 18 maj 

Anmälningslistor kommer att finnas i portvakten, sista datum att skriva upp sig är måndag 9 maj.

Välkomna!

 

Information till Medlemmarna

Löneförhandlingarna med företaget är avslutade.

3,1 % är uppgörelsen värd.

Löner ökar med (2,9%) 764kr / månad från 1 April.

Samtliga fasta tillägg ökar i värde med 2 %. Från 1 April

Rätt till lönetillägg införs även vid förändring av arbetstider enligt kollektivavtalet § 3.

Ingångslönerna höjs med ( 2 % ) 527kr   från 1 April

Utbetalning sker senast på lönen som utbetalas i Juni

0,2 % avsätts till delpensionen

 

Stefan Hultman, Lars Sundin och Tina Östman

Information från medlemsmötet 14 april

Annica hälsade alla välkomna.

En del val som glömdes bort på årsmötet genomfördes:
Tina Östman valdes till Sjukfondsföreståndare och försäkringshandläggare för 2 år och Göran Karlsson valdes till Huvudskyddsombud i Verk 2 för 3 år till.

Roger Lindell rapporterade från de centrala löneförhandlingarna där arbetsgivarna genom sina mycket långtgående krav på förändringar i kollektivavtalet medförde att förhandlingar inte kunde genomföras på sedvanligt sätt. De krävde bland annat att hela avtalet skulle vara dispositivt och kunna förhandlas om lokalt. Det ettårsavtal som i elfte timmen ändå slöts innebar i princip bara en höjning av lönen med 2% och 0,2% till delpensionen, för oss ca, 540kr/månad. Inga förändringar i övrigt men inga försämringar heller.

Tina rapporterade om försäljningen av släpvagnen att ett på 23 650 kr från en medlem var högst och att han får köpa vagnen.

Därefter hade vi grupparbeten för att ta fram krav inför våra lokala löneförhandlingar. Grupperna fick fram en rad olika krav, bland annat Friskvård på arbetstid, Trivselpengar, en Låglönesatsning. Kraven kommer att överlämnas till vår förhandlingsgrupp.

Annica Sundberg rapporterade att klubbstyrelsen beslutat att vi för att fira förbundets 10 års jubileum gör en tripp med Medvind, 3 tillfällen planeras för att ge så många som möjligt en möjlighet att följa med.

Som vanligt dracks det kaffe och till det bjöds på morotskaka och pepparkakor.

Infoman lsu

Kallelse

Medlemsmöte torsdagen den 14 april på mässen-nord

 

På dagordningen:
Val av sjukfondsföreståndare för 2 år (nominerad Tina Östman)
Val av försäkringshandläggare för 2 år (nominerad Tina Östman)
Val av huvudskyddsombud Verk2 för 3 år ( Nominerad Göran Karlsson)
Val av huvudskyddsombud Gjuteriet för 3 år

Rapport från centrala avtalsförhandlingarna.

Rapport från försäljningen av släpvagnen.

Lönekrav 2016 i klubben.

Du kan använda 5 timmar UVA tid per år för våra medlemsmöten och det finns alltid fika!

Vi syns!

Ödsla inte ord

pen-vs-sword2

Om du ser något trasigt gnäll inte förrän du skrivit en felanmälan och den inte blivit åtgärdad. Förresten gnäll inte då heller, utan skriv en avvikelse. Detta gäller allt innanför grindarna, såväl omklädningsrum, fikarum/matsal som ute i verkstäderna och hallarna.

Gör det för att du förtjänar en bra och trevlig atmosfär och arbetsmiljö.

Gör det för att du bryr dig om dina kamrater.

Glad påsk kamrater

Roger, SHSO

Min syn på läget!

Läget är förnärvarande mycket osäkert då den skiss till kollektivavtal som de opartiska ordförandena gjort ratats i sin helhet av arbetsgivarparten(IKEM).

IKEM vill att avtalet ska innehålla möjlighet till arbetstidskorridorer på upp till 2timmar, dvs. obetald tid.

De vill att kollektivavtalet ska vara lokalt dispositivt, t.ex. göra upp om lägre löner på enskilda arbetsplatser.

De vill inte att vi ska få avsätta mer till delpension utan att det tas från vår livsarbetstid.

När det gäller avtalets längd är våra arbetsgivarparter oeniga, IKEM tycker att 1år är bra medan industriarbetsgivarna anser att det är viktigt med stabilitet och därför vi ha ett längre avtal. Även de som leder vårt förhandlingsarbete nu, de opartiska ordföranden, brukar se att skapa stabilitet på arbetsmarknaden som en del av sitt uppdrag. Vi anser att innehållet är avgörande och svarade ja på den avtalsskiss de opartiska ordförandena gjort.

Det unika läget vi nu har är alltså att det inte finns någon godkänd avtalsskiss, det gjordes därför inte någon hemställan igår(16mars), frågan blir alltså vad som sker nu?

Kommer bara bli en sista hemställan?

Min/vår uppgift är att komma överens om ett avtal, därför medverkar jag/vi på ett konstruktivt sätt i förhandlingarna.

IF Metall företräder sina medlemmar och de beslut vi fattat gemensamt.

Vi kommer träget förhandla tills avtalstiden löpt ut.

Vi har en bra kunskap och beredskap för att ta tillvara på våra medlemmars intressen.

Er förtroendevalde

Roger Lindell

Skyddsombudsmöte

Den 11 maj träffas alla skyddsombud på mässen-syd. Tid:1200-1600.

Agendan är inte helt fastställd men det kommer finnas tid för egna frågor och funderingar, som önskats av många.

Glöm inte att meddela din arbetsledare

Arbeta säkert och väl mött

Roger, SHSO