Skydd och säkerhet är prioritet 1

Vi ska arbeta efter våra instruktioner. Detta för att dessa bygger på de riskanalys som gjorts.

Du ska ha mycket god kännedom om de risker som finns med det arbete du gör. Titta därför noga på riskanalysen så den stämmer med verkligheten, annars ska den göras om.

Underhåll arbetar oftare än produktionen med arbeten där instruktioner saknas och har därför en riskanalysmall i benfickformat som stöd med sig, samt erforderlig utbildning.

Som anställd på Kubal är du medansvarig i arbetsmiljöarbetet.

Vi måste aktivt arbeta för att risker ses och byggs bort.

 Roger Lindell, SHSO

 

Din pension

pengar

Ni som är födda mellan 1951-1967 har fått ett brev från FORA före semestern ang. inbetalade premier i det gamla STP-systemet.

Dessa inbetalda medel i Tjänstepensionen/Avtalspensionen har varit bundna tidigare.

Nu är de släppta för ev. placering i befintliga placeringar i din avtalspension. Dessa STP-pengar placeras i AMF i en traditionell förvaltning. Har du tidigare inte gjort ett aktivt val vad gäller återbetalningsskydd så delas dessa pengar ut till alla de som är födda ditt år om du avlider.

Vill du däremot att dessa pengar ska gå till din familj och tidigare inte meddelat detta så måste du göra detta framöver. Så kolla ditt senaste värdebesked från FORA.

Det kan finnas 6-siffriga belopp under denna uppgift.

Hör av dig till Tina Östman vid funderingar, 060-16 62 85 alt. 073-07 70 478.

Kallelse till medlemsmöte

mem
                Tillsammans är vi starka!

Tema:IF Metalls fjärde ordinarie kongress

Motioner och nomineringar av kongressombud till avdelningen.

 

Vi träffas torsdagen den 20 oktober  klockan 14:30 på mässen syd.

Gör upp med din chef så att du kan gå på mötet.

Mötet sker på UVA- tid, som medlem har du 5 betalda timmar/ år till facklig information.

Psst, det finns mackor o kaffe!

Välkomna

Styrelsen

 

 

”Skamligt – och löntagarfientligt, SD”

Anders Ferbe, förbundsordförande för       IF Metall och Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal.

Nu krokar Sverigedemokraterna arm med de borgerliga för att underminera den svenska modellen.

Att de vill stoppa lagen mot lönedumpning är skamligt, skriver Tobias Baudin och Anders Ferbe.

 

 

 

Att Sverigedemokraterna är ett löntagarfientligt parti är ingen hemlighet. Listan på SD-ställningstaganden som försvagar arbetstagarnas rättigheter kan göras lång.

Dit hör nu även att partiet tänker göra borgerligheten sällskap och rösta nej till de nya regler om upphandling som civilminister Ardalan Shekarabi har föreslagit. Detta meddelar SD:s ekonomiska talesperson i Dagens Industri (2016-09-12).

Regeringen har kommit med ett konstruktivt förslag för att komma till rätta med den lönedumpning som vi sett inom upphandlade och skattefinansierade branscher.
Det gäller riktiga människor och deras villkor. Städare, taxichaufförer, och byggnadsarbetare ska inte arbeta i Sverige till löner på 20-30 kronor i timmen. Det borde vara självklart.

Men nu krokar alltså SD arm med de borgerliga för att stoppa lagförslaget. Det är skamligt.

För oss som skarpa försvarare av den svenska modellen är det självklart att svenska offentliga upphandlingar ska ställa krav på villkor enligt kollektivavtal. Vi vill naturligtvis komma till rätta med den dumpning av löner och arbetsvillkor som blir resultatet när offentliga upphandlare bara tar hänsyn till priset på varan eller tjänsten.

Men kollektivavtalsenliga villkor i offentliga upphandlingar är inte bara en fråga om att personalen ska ha anständiga löner. Det handlar i lika hög grad om att försvara den svenska modell som är grunden för svenskt välstånd – och som gynnar såväl arbetstagare och arbetsgivare som samhällsekonomin.

Idag finns cirka 680 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan svenska arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, enligt Medlingsinstitutets statistik. Dessa avtal omfattar ungefär 3,6 miljoner anställda. Detta är den enskilt största anledningen till att det råder ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Istället för ständiga konflikter och löner som skjuter upp och ner har vi klara spelregler och en ansvarsfull lönebildning som stärker svensk välfärd och konkurrenskraft.

Staten försvarar denna svenska, framgångsrika modell genom att inte lägga sig i lönebildningen. Det är mycket bra. Det är även bra att regeringen vill förstärka modellen genom nya upphandlingsregler om kollektivavtal. Myndigheter som köper varor och tjänster för 600 miljarder kronor om året måste naturligtvis respektera spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Annars blir resultatet att stora skattepengar går till att underminera den svenska modellen.

Det kan vi aldrig acceptera. Regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen gör därför helt rätt i att börja ställa krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Ordning och reda på arbetsmarknaden ska naturligtvis premieras i en utvecklad svensk modell. Sin vana trogen försöker Sverigedemokraterna göra de nya upphandlingsreglerna till en fråga om politisk spelteori, för att placera sig själva i samhällsdebattens centrum som både vågmästare och martyrer.

Vi tänker inte låta den viktiga frågan om den svenska modellens framtid reduceras till någonting så småttigt. Om förslaget om skärpta upphandlingsregler fälls i riksdagen är alla som röstat nej lika ansvariga för att den svenska modellen undermineras av den svenska politiken.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Debattartikeln publiceras i Kommunalarbetaren och Dagens Arbete.

 

Försäkringsrådgivning

Folksam

Under hösten besöker Folksam oss på Kubal och erbjuder medlemmar i IF Metall kostnadsfri försäkringsrådgivning.

Du får hjälp med att:

  • Se över dina medlemsförsäkringar
  • Ta bort onödiga försäkringar
  • Hitta oanmälda skador
  • Lägga till nödvändiga försäkringar
  • Ändra pensionsval
  • Förmånstagare gruppförsäkringar/pension – vem får pengar om jag dör?
  • Ekonomisk sammanställning – råd om buffert och pension

 

 Torsdag 29 september kl. 09.00-15.00                          Samlingssalen                    

 Torsdag 27 oktober kl. 09.00-15.00                                Vk nedre lilla

 Torsdag 27 november kl. 09.00-15.00                           Vk nedre lilla

Mötet tar ca 1 timme

 

Du kan själv boka din tid på http://www.supersaas.se/schedule/Samverkan/Kubal1

Det går också bra att ringa Hans Ebenfelt, Folksam på 070-831 50 31 eller

kontakta Tina Östman på fackexpeditionen.

Välkommen!

Information från medlemsmötet 31/8

Information från medlemsmötet 2016 08 31
Robert Sundin presiderade som mötesordförande.

Ett val som glömdes bort på årsmötet genomfördes:
Hans-Göran Uhlin omvaldes till studieorganisatör.

Den eminente mötesordföranden efterlyste förslag på aktiviteter i samband med klubbens 75 års jubileum nästa år.

Alla klubbmedlemmar uppmanades komma in med förslag på hur vi skall fira klubbens 75 års jubileum. Förslag kan lämnas in på expeditionen eller med mail till: indfack@telia.com eller på annat sätt, alla förslag är välkomna.

Som vanligt dracks det kaffe och dagen till ära bjöds det på bullar.

Infoman lsu

Tips till dig som ska sommarjobba

Ungkampanj2014_488_249

IF Metall ger dig som ska sommarjobba tips. Vad är ett anställningsavtal och vad står det i det? Vad ska lönespecifikationen innehålla och hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt. Det och mycket annat hittar du svaret på här. Du kan även vända dig till fackets hjälptelefon, som är gratis och du har rätt att vara anonym. Ring 020-56 00 56

Dags för kryssning!

medvind

Fackklubben bjuder medlemmarna på kvällskryssning med buffé .

Valfri dryck ingår. 

På varje tur finns en trubadur som underhåller. Båten avgår kl 18:00 och är åter i land ca 21:30. 

Datumen för de tre resorna är:

onsdag 11 maj, lördag 14 maj, onsdag 18 maj 

Anmälningslistor kommer att finnas i portvakten, sista datum att skriva upp sig är måndag 9 maj.

Välkomna!