Anodmontage

Anodmontage
Införandet av 10-timmarsskift på Anodmontage och Techmon skjuts upp till mitten på September.  Stopp för underhåll på Tisdagar och Torsdagar införs, vilket ger möjlighet till gjutning av katodjärn. Under tiden fram till September skall personalen utbildas, tränas och ta fram rutiner för arbetet i den kommande förändrade organisationen. Förändringen av underhållet kommer förhoppningsvis att innebära att maskinerna håller bättre.

Två organistionsförhandlingar

Två organistionsförhandlingar genomfördes under Torsdagen:
I den ena gällande Underhåll kom vi överens om att utöka organisationen med 2 tjänster.

Den andra om införande av 10 timmarsskift på anodmontage kunde inte avslutas. Klubbens inställning är att 10 timmars är bra men att i dagsläget saknas de tekniska förutsättningarna för att minska bemanningen på skiftlagen med 1 person. Dessutom krävs tid att att anpassa arbetsrutinerna till ett reducerat skiftlag.
Fortsättning följer.

Medlemsmöte 16 april

 

Onsdag den 16 April kl:14.30 i samlingsalen

På dagordningen:

v Lönekraven

v Läget på fabriken

v Anodmontaget
 
Mötet sker på UVA- tid gör upp med din chef så att du kan gå på mötet. Du som medlem har 5 betalda timmar/ år till facklig information.

Sjuk eller skadad på jobbet

ersattningskollenkubal

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för

Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkringsskydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkringskassan, AFA Försäkring och branschorganisationen Svensk Försäkring tjänsten Ersättningskollen www.ersattningskollen.se/

Sidan ger dig en bra överblick på ditt försäkringsskydd när olyckan är framme samt att du ser vilken skillnad det gör att ha en Sjuk och Efterlevandeförsäkring och att jobba för ett företag som har kollektivavtal.

Vill du har mer information om ditt försäkringsskydd, kontakta Tina.

Information från dagens förhandlingar

Förhandlingen gällde hur organisationen skall se ut med bara en grupp  urkopplad.

 I dagsläget går företaget med förlust och blir det ingen positiv ändring av priset på aluminium på LME ser framtiden dyster ut. Det finns en möjlighet att Kubal inte behöver stänga mer än en grupp för att reducera kostnaderna för produktionen. Men för att klara det krävs att vi får en stabil produktion och ett minimum av störningar. En förutsättning för det är bra tillgänglighet på fordon, maskiner samt anoder.
IF Metallklubben har tillsammans med förtaget kommit överens om att genomföra ett projekt som skall försöka skapa erforderlig stabilitet i driften och öka tillgängligheten på fordon och maskiner.

Med en grupp borta är målet att det skall vara 146 kollektivanställda i elektrolysen, en minskning med 24 varav 18 skall flytta till gjuteriet.

För gjuteriets del innebär det att man blir 15 stycken på varje skiftlag varav 3 tappare. 3 personer på 2-skift på kokillen samt 4 st underhållare på dagtid.

Underhåll skall bestå av 65,5 tjänster, av dessa är 4 st i gjuteriet och 13 st i V1, V2 och anodmontage.

Vi som förhandlade:
Stefan Hultman, Lars Sundin, Roberto Pettersson och Robert Sundin

AGERA

Agera är en ny sammanhängande utbildning som består av 3 + 4 + 3 dagars process utbildning. Kursen vänder sig till alla förtroendevalda oavsett vilket uppdrag du har. Vi går igenom din roll som förtroendevald.
Hitta engagemang och din plats i det fackliga arbetet .
Vi tar även upp de viktigaste frågorna i den fackliga kampen och hur arbetsmarknadslagarna och kollektivavtalen fungerar.
Vi går också igenom IF Metalls organisation.
Läs mera på sidan studier!

Rapport från årsmötet 2014 02 25

Stefan Hultman hälsade alla välkommen till årsmötet och öppnade mötet. 
Vi  höll en tyst minut för kamrater som gått bort under det gånga verksamhetsåret.
Årsmötesfunktionärer valdes: Ombudsman Leif Wiklund utsågs till mötesordförande, Lars Sundin till sekreterare, Tina Östman och Robert Sundin utsågs till protokollsjusterare, Mats  Karlsson och Hans- Göran  Uhlin till rösträknare.
Leif tog hand om klubban och dagordningen fastställdes. Därefter föredrogs och godkändes verksamhetsberättelserna och boksluten.  Revisorer lämnade sin revisionsberättelse och föreslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Mötet beslöt därefter att fastställa resultatet i valurnan och rösträknarna började räkna röster.
Under tiden rösterna räknades valdes:  Roger Lindell till kassör, Tina Östman till sjukfondsföreståndare och försäkringshandläggare, Hans-Göran Uhlin till studieorganisatör.
Roger Lindell utsågs till samordnande huvudskyddsombud och Leif Johansson till huvudskyddsombud i gjuteriet.
Efter räkningen av rösterna i urnan upptäcktes att Robert Sundin fått flest röster och blivit vald till ordinarie ledamot i styrelsen, även Lars Sundin hade fått tillräckligt med röster för en ordinarie plats i styrelsen.  Till ersättare valdes Stefan Forsberg och Pontus Ekengren.
Valen fortsatte och det valdes ordinarie ledamöter och ersättare till avdelning 6 repskap, samt en studiekommitte och en valberdning och en revisor med två ersättare.

När mötet pågått en trekvart och närmade sig slutet återtog Stefan Hultman klubban och informerade om att klubben begärt förhandling om organisationen. Enligt VD Davide Garafalo kan vi börja ana ljuset i slutet av tunneln, det finns en möjlighet att vi inte stänger mer än en grupp i Verk 2. Vi menar att företaget skall ta tillbaks uppsägningarna så att vi får lite arbetsro.
Stefan tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Därefter kastade vi oss över buffén och åt och drack.

Rapportör lasses

Förhandlingen avslutad

Pga företagets dåliga ekonomiska läge, har vi tillsammans haft som ambition att försöka förändra de ekonomiska villkoren i Livsarbetstidsvalet så att man väljer pension eller pengar i stället för ledighet.

Det innebär också att den som tar ledigt, oberoende av om det är helg eller vardag inte, kommer inte att förlora någon lön, tidigare var det så att man fick samma ersättning  helg eller vardag.

I det val de anställda kommer att göra (förlängd tid för att lämna in ditt val med två veckor) kommer valet till pension att bli ca 3000:- mer värt. (korrigerad beräkning)
Även valet till kontant ersättning kommer vara ca 3000:- mer värt. Beräkningen är gjord på att du har full intjänad Livsarbetstid. Förändringen gäller 6-skift. Andra skiftformer och Dagtid är oberörda.

 

Livsarbetstiden

Företaget har kallat till förhandling angående Livsarbetstiden. Företaget anser att det är för dyrt  och att man betalar det två gånger för 6-skiftare. Man vill begränsa valmöjligheten till ledighet.

Klubben har lagt ett förslag till att göra pensionsalternativet mer attraktivt.

Förhandlingarna fortsätter tisdag 18/2.