Information från medlemsmötet 2017 10 16

Roger Lindell hanterade klubban som mötesordförande.

Hans Ebenfeldt från Folksam informerade om våra försäkringar och pensionssparande.

Ett grupparbete genomfördes för att få fram idéer och förslag till nästa års verksamhet.
Lars Sundin informerade om Verk 2´s planer på att genomföra ett test med 36-timmars drift. Mätning och tappning var 36:e timme istället för som idag var 24:e, det kommer även att påverka anodbytet.

En grupp skall bildas som skall undersöka förutsättningarna för testet och lösa eventuella problem för att få ett lyckat test. För att vi skall kunna vara med och påverka bör vi se till så att klubben är representerad i den gruppen. Konsekvensanalyser skall genomföras. På mötet bjöds på kaffe eller te samt bullar.

Infoman lsu

 

Den 10 oktober informerades klubben genom MBL om att ledningen i V2 vill genomföra ett test med 36-timmars drift av ugnarna i stället för som nu 24-timmars.

Det skulle innebära att man tappar och mäter var 36:e timme, ca 80 st. ugnar per tillfälle. För anodbytets del skulle det innebära ungefär 80 anoder att byta per skift, alltså en ökning med ca 5.

En arbetsgrupp på runt 8 personer skall tillsättas för att undersöka förutsättningarna och lösa förekommande problem för att lyckas med testet. Konsekvensanalyser skall genomföras. Kända farhågor är: processen som sådan, logistiken och datorstöd. Man vill påbörja arbetet med testet så snart som möjligt.

En annan fråga ledningen i V2 ville diskutera var att eventuellt flytta en reserv från varje 6-skiftlag till miljö- och skänkbilningsgruppen som i sådana fall även de skulle gå över till  6-skift.

Mer info kommer.

Arbetsrätt

Det är viktigt att känna till vad som står i ditt kollektivavtal och agera i dess anda.

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Fråga om det har funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Domen avkunnades 30 augusti 2017

http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2017/49-17.pdf

Av förarbetena till anställningsskyddslagen och Arbetsdomstolens rättspraxis
framgår bl.a. följande. En arbetstagare som vägrar utföra arbete som
arbetsgivaren begär, anses i princip allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i
anställningen. Bedömningen av om tillräckliga skäl för uppsägning eller
avskedande föreligger måste dock ske under beaktande av omständigheterna
i det enskilda fallet.
Med beaktande av det anförda har O.P., enligt Arbetsdomstolens mening,
brutit mot sina förpliktelser i anställningen på ett så allvarligt sätt att det i
vart fall finns saklig grund för uppsägning.
Arbetsdomstolen slutsats är alltså att det funnits saklig grund för uppsägning,
men inte laga skäl för avskedande.
Domslut

 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala ekonomiskt skadestånd med 25 075 kr per månad fr.o.m. den 22
  november 2016 t.o.m. den 21 maj 2017, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 25:e i respektive månad till dess betalning sker.
 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala allmänt skadestånd med 50 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 24 februari 2017 till dess betalning sker.
 • Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Löneförhandlingarna är avslutade

Idag 2 maj har IF Metall och företaget kommit överens om 2017 års löner. Lönen höjs från 1 april med 600 kr , generellt till alla.

200 kr avsätts till lönesystemet. Om vi inte har ett lönesystem i drift före 1 september 2018 faller 200 kr ut, generellt till alla. Löneökningen betalas ut på junilönen, med retroaktivitet från 1 april.

* Ingångslönerna höjs med 528 kr.
* Avsättning till delpension ökar med 0,2% under 2017.

Förhandlingskommitén:
Stefan Hultman, Robert Sundin, Tina Östman, Josefin Reiser

Dags för vatten i flaska och ”hänt i veckan” i glassbytta?

Använd inte gamla glassbyttor som matlådor eller PET-flaskor som påfyllbara törstsläckare. De förpackningarna är inte gjorda för att återanvändas. Köp hellre matlådor som tillverkats speciellt för att förvara mat i. I stället för att dricka ur en gammal pet-flaska kan du köpa en träningsvattenflaska gjord av sjyst plast – eller allra helst dricka ur glas eller glasflaska.

En bra tumregel En bra tumregel kring omärkt plast är att den inte ska hettas upp. Värm till exempel inte plastförpackningar i micron. Då hamnar plastkemikalier lätt i maten. Du bör också vara extra försiktig med kombinationen av fet mat och plast, eftersom fett tenderar att lösa upp kemiska ämnen som hamnar i maten. Förvara helst fet mat som lax, ost eller oljor i glasförpackningar.

Önskar er en trevlig vår och skön sommar.

Roger Lindell, SHSO

Det här betyder plastmärkningen

PET – Polyeteneterftalat PET-plast används ibland annat i returflaskor och livsmedelsförpackningar för flytande livsmedel, grönsaker och i ugnståliga förpackningar. Även polyestertyg är gjort av PET. PET-plast anses generellt har en låg miljö- och hälsorisk, men frågan diskuteras sedan man hittat hormonstörande ftalater i drycker som förvarats i PET-flaskor. TIPS! Skaffa en vattenflaska i annat material.

PE-HD – Polyetylen med hög densitet Polyetylen med hög densitet är används i förpackningar för flytande produkter som mejerivaror, smör och rengöringsmedel. Den finns också i allt från motorolja till skärp och väskor. PE-HD har låg miljörisk med får inte hettas upp!

PVC  – Polyvinylklorid PVC-plast finns ibland annat leksaker och butiksförpackningar för kött och grönsaker.  Det finns också i mjuk plastfilm för mat och förpackningar för rengöringsmedel, schampo, matolja, medicinsk utrustning, plastmattor, ytterväggar och rörledningar. PVC-plast är hård och har därför ofta tillsatser av mjukgörande ftalater, som ofta är en stor del av materialets totalvikt. Ftalater är bevisat hormonstörande och misstänks bland annat ligga bakom svårigheter att få barn, ADHD och barnallergier. TIPS! Undvik så mycket som möjligt. Hetta absolut inte upp. Köp PVC-film utan mjukgörare.

PE-LD – Polyetylen med låg densitet  Polyetylen med låg intensitet finns förpackningar till bröd, fryst mat, plastpåsar, kläder och möbler. Plasten har inga kända miljö- och hälsorisker, men ska inte hettas upp.

PP – Polypropylen Polypropen tål höga temperaturer och finns därför i förpackningar som kan värmas i mikrovågsugn. Plasten finns i allt från sugrör till ketchupflaskor. Ämnet har låga miljö- och hälsorisker.

PS – Polystyren Polystyren finns i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för till exempel sallader. Det förekommer också i leksaker, datorer och köksmaskiner. PS tillverkas av etylbensen som enligt vissa forskarrapporter tenderar att hamna i den förpackade maten. Hälsoeffekterna av etylbensen på människor är dåligt belagda, men djurförsök har visat på lever-, njur- och testikelskador. Polystyren finns också i expanderad form i frigolit och cellplast, som bland annat finns i köttförpackningar. Cellplast kan vara impregnerad med bromerade flamskyddsmedel, vilka är svårnedbrytbara och i vissa fall hormonstörande.
TIPS! Undvik så långt du kan!

Övriga plaster  Samlingsgruppen övriga plaster är en brokig kategori.  Bland ”sjuans” plaster hittar du i allt från ipods och skyltar till nappflaskor, sportflaskor och matlådor. Din stekspade för teflonpannan av polyamid hamnar också i den här kategorin. Bioplaster hamnar i den här kategorin och de är inte hälsofarliga. Men här finns också polykarbonat, en hård genomskinlig plast som ofta hittas i flaskor och karaffer. Polykarbonat innehåller det hormonstörande ämnet Bisfenol A, som sedan åren 2011 är förbjudet i nappflaskor. TIPS!  Undvik så mycket du kan, särskilt i närkontakt med mat!

 

 

Information från årsmötet 2017 02 24

Ett välbesökt årsmöte på Södra berget där mer än 63 medlemmar deltog. Ombudsman Charlotta Pettersson utsågs till mötesordförande. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2016 godkändes av revisorerna och årsmötet.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Flera val genomfördes: Ordförande: Stefan Hultman. Styrelseledamöter: Tina Östman, Annica Sundberg och Stefan Forsberg SHSO: Roger Lindell HSO Gjuteri: Michael Olsson Revisor år: Anders Persson Revisorsersättare: Anders Sundström och Bert Förare.

De valen kunde genomföras med acklamation. Det hade även varit val som genomförts i urna: Val av studieorganisatör, där blev Jens Larsson vald, samt val av ersättare till styrelsen, valda blev: Josefin Reiser och Johan Skoglund.

Övriga val var: 7 st. Repskapsombud till avd.6: Roger Lindell, Helene Brännmo, Anders Sundström, Pontus Ekengren, Annica Sundberg, Robert Norberg och Josefin Reiser. 7 st. Ersättare för repskapsombud till avd.6: Anders Persson, Hans Folke Sääf, Robert Sundin, Burhan Hussain, Berit Gustavsson, Stefan Forsberg och Johan Skoglund.

4 stycken till Studiekommittén: Irfan Kaki, Carolin Olsson, Jens Larsson och Johan Hägglund. Till sammankallande i studiekommittén utsågs Jens Larsson. 2 st. till Valberedning: Leif Johansson och Emma Pähn Wågström. Till sammankallande i Valberdningen utsågs Leif Johansson.

När alla val var klara passade mötesordförande Charlotta på och informera om den pågående avtalsrörelsen, den kommande Kongressen och Förbundets strejkorganisation. Ordförande Stefan Hultman tog ordet och tackade för det fortsatta förtroendet, samt tackade Hans-Göran Uhlin, den avgående Studieorganisatören, för ett mycket väl genomfört arbete. Därefter avslutades mötet och alla gick för att äta buffé och nästan alla för att delta i lekarna på Strike club.

Infoman lsu

Du kan tvingas ta septembersemester

Arbetsgivarna i industrin vill få rätt att flytta de anställdas arbetstid. När det är mycket att göra ska folk finnas på jobbet, när det är lugnt kan de gå hem. Arbetsgivarna vill kunna lägga arbete på helgerna och till och med tvinga de anställda att ta semester i maj eller september.

Flexibilitet, kallas det. Det kan låta som en bra idé, för arbetsgivaren. De anställda får tillbaka den arbetade tiden när det passar företaget, inte när en lugn stund verkligen skulle behövas.
Och som IF Metalls ordförande Anders Ferbe påpekat, i Sverige är september knappast någon sommarmånad.
Förmodligen finns det dagar när du hade velat kliva in på chefens kontor och bara berätta att du slutar. Någon gång kanske du till och med hade velat ge chefen en smäll.
Civiliserade människor
Naturligtvis har du inte gjort vare sig det ena eller det andra, och det beror inte bara på att vi är civiliserade människor. Vi uppför oss och gör som vi blir tillsagda eftersom det är vad arbetslivet handlar om. Arbetsgivaren köper ditt arbete, och du säljer din tid.
När arbetsdagen är slut får vi ju gå hem.
Därför är rätten att bestämma över tiden är en av de känsligaste frågorna när fack och arbetsgivare förhandlar om arbetsvillkoren. Årets avtalsrörelse är inget undantag, och det gäller inte bara industrin.
I handeln och på restaurangerna är arbetsgivarens rätt att minska de anställdas tjänstgöringsgrad, så kallad hyvling, en huvudfråga. Det handlar också om makt. Du har inte mycket att sätta emot om chefen kan ta bort din arbetstid, och din lön.
Rätt till heltid
Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting försöker fackförbundet Kommunal äntligen ta itu med de ofrivilliga deltiderna. Det gäller också tiden, och oberoendet på jobbet och i vardagen.
Dessutom har vi ju hela frågan om otrygga anställningar.
När Stefan Löfven i förra veckan presenterade förslagen inför Socialdemokraternas kongress i april handlade det mesta om krav, ansvar och hårdare tag. Men den som tittar noga i handlingarna upptäcker att kongressombuden också kommer att prata om vardagsmakt på arbetsplatsen.
Den mest osäkra anställningsformen, allmän visstid, ska bort. Kommuner och landsting ska gå före när det gäller rätten till heltid, och när det kommer till hyvling av arbetstiden levererar socialdemokraterna ett försiktigt hot om lagstiftning. För att ta några exempel.
Det är viktiga frågor som förtjänar en mer framskjuten plats när socialdemokraterna presenterar sin egen politik. Till sist handlar det om vem som bestämmer över tiden. Och om makten över vardagen.
Ingvar Persson, Aftonbladet

Industrins modell ger bra löneökningar

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016 visar att Industriavtalet fortsätter att leverera reallöneökningar. Svensk industris konkurrenskraft står sig samtidigt fortsatt stark.

När Medlingsinstitutet summerar 2016 visar det sig att reallönerna, det vill säga de verkliga löneökningarna efter avräkning mot prisökningar, fortsatte att stiga för svenska löntagare. Förra året steg de preliminärt med 1,4 procent, och sedan 1995 har de stadigt ökat med 63 procent. IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe är nöjd med utvecklingen.
– Få länder kan mäta sig med den utvecklingen som vi har haft under lång tid. Sett till omvärlden är den här modellen unik.

Arbetsgivarna motståndare till låglönesatsningar

I årets avtalsrörelse har Facken inom industrin krävt ett löneutrymme på 2,8 procent, och där i ska även ökad avsättning till deltidspension rymmas. Arbetsgivarna menar att löneökningarna har varit för höga de senaste åren och vill därför hålla tillbaka dem, eftersom de menar att det annars skulle hota den exportberoende industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden. Samtidigt säger Medlingsinstitutet att ”den övergripande bilden är att Sveriges konkurrenskraft inte har försämrats de senaste åren”. Anders Ferbe menar att arbetsgivarna alltid vill trycka tilbaka löneökningar.
– Vårt mål är alltid reallöneökningar, att pengarnas värde i plånboken ska öka. Medlingsinstitutets rapport visar att 20 år med Industriavtalet har gett reallöneökningar på över 60 procent. Det är en utveckling vi vill se fortsätta.

Under en paneldebatt arrangerad av Medlingsinstitutet diskuterades rapporten och svensk lönebildning. Anders Ferbe ställde då en retorisk fråga riktad till dem som menar att LO-förbundens krav på en låglönesatsning i årets avtalsrörelse strider mot Industriavtalet.
– Att arbetsgivarna ogillar låglönesatsningar, det vet vi, men om det skulle vara så att Industriavtalet förhindrar låglönesatsningar, vem tror då att facken skulle ha skrivit på det 1997?

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Medlingsinstitutets webbplats.

Information från medlemsmötet 2017 01 23

Tina Östman hanterade klubban som mötesordförande. Nomineringarna till valen som skall ske i urna inför årsmötet avslutades:

Följande nomineringar hade inkommit:

Ordförande i två år: Stefan Hultman
Styrelseledamöter i två år: Tina Östman, Annica Sundberg och Stefan Forsberg
Ersättare till styrelsen ett år: Josefin Reiser, Johan Skoglund och Helene Brännmo
SHSO tre år: Roger Lindell
HSO Gjuteri tre år: Michael Olsson
Revisor i två år: Anders Persson
Revisorsersättare ett år: Anders Sundström och Bert Förare
Studieorganisatör ett år: Irfan Kaki och Jens Larsson

Valtiderna för val i urna fastslogs till: Mellan kl. 5.30 och 7.30 på fackexpeditionen den 10, 14, 16, 17, 20 och 22 Februari.

Mötet diskuterade även vilka krav vi skall ställa vid löneförhandlingarna det som kom fram var bland annat: Betald gångtid till arbetsplatsen, Friskvårdssatsning, halva priset på alla tvättar, fortsatta höjningar av tilläggen, mer fördelaktigt att välja pension i stället för ledigt. Dessutom skall vi titta på kraven från föregående år för att se vad vi inte fått igenom.

Styrelsen svarade på ett brev från skiftlag 66 som ville ha kompensation för att de inte hade möjlighet att gå på årsmötet, detta speciellt som det skulle vara en del av firandet av klubbens 75 års jubileum. Styrelsen har tagit till sig av kritiken att årsmötet under de två senaste åren har genomförts på datum då skiftlag 66 arbetat natt och av den anledningen inte kunnat medverka. För årets årsmöte är lokal redan bokad och medverkande inbjudna, men inför kommande år skall vid årsmötesplaneringen hänsyn tas till hur skiftlag 66 arbetar. En målsättning är att skiftlagen bara skall drabbas vart 6:e år. Styrelsen anser vidare att det inte är rimligt att kompensera dem som inte kan gå på årsmötet med middagar eller biosupébiljetter, det är årsmötet som är viktigt och inte den efterföljande förtäringen.

Stefan Hultman informerade om att årsmötet i år blir ett vanligt årsmöte med förtäring efteråt. En tidigare ide om att det skulle vara en del av firandet av 75 års jubileét dit man även kunde bjuda med en vän, har skrinlagts eftersom vi förmodligen skulle bli fler än som får plats på Strike Club. 75 års firande får genomföras på annat sätt.

Annica Sundberg informerade om att det nystartade klädrådet skall ha 2017 års första möte den 7 Februari. Klädrådet kommer att hantera all personlig skyddsutrustning inklusive skor och kläder. Ni som har synpunkter på våra kläder, skor eller annan personligskyddsutrustning kan ta kontakt med Gunnar Nyberg eller klubbens representanter: Annica Sundberg, Helene Brännmo, Berit Gustavsson, Robert Hägglund och Åke Lind. På mötet bjöds på kaffe eller te samt vetekransar

Infoman lsu