Information från medlemsmötet 2016 12 13

Annica Sundberg presiderade som mötesordförande.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan under kommande år redovisades, mötesdeltagarna tyckte det såg bra ut och fastslog planen. Styrelsen redovisade budgetförslaget för nästa år, den innehöll betydligt mer pengar än vanligt. Det förklarades med att klubben fyller 75 år nästa år och det måste firas på något sätt. Därför finns pengar avsatta för en middag och lite lek i samband med årsmötet, det skall också vara möjligt att bjuda med en vän, budgeten antogs. Därefter begärde valberedningens sammankallande Leif Johansson ordet och informerade om vilka val som skall genomföras på årsmötet. Det skall väljas ordförande, styrelseledamöter och ersättare. Vidare skall det väljas Samordnande HSO och HSO för Gjuteriet. Dessutom skall ett fyllnadsval av Studieorganisatör genomföras och 7 st Representantskapsledamöter med 7 ersättare skall väljas.

Mötesordförande förklarade nomineringarna för öppnade och slog klubban i bordet med uppmaningen att lämna in nomineringar till valberedningen snarast.

Stefan Hultman lämnade en rapport om våra krav i den kommande avtalsrörelsen samt hur förbundets jurist ser på fördelningen av lönepotten vid de lokala löneförhandlingarna. Därefter genomförde Robert Sundin och Kaki Irfan utlottningen av 5 presentkort á 200 kr samt 11 paket med hamburgare. Då tog mötesordförande Annica Sundberg till orda och tackade för intresset och avslutade mötet med en tillönskan om en god jul och ett gott nytt år.

Som vanligt dracks det kaffe och dagen till ära bjöds det på pepparkakor till bullarna.

Infoman lsu

Vässa öronen och höj blicken!

Vid lossning av lastbilar krävs stor koncentration, precision och ögon i nacken. Att gå eller köra i närheten av ett lossande/lastande fordon är förbjudet. Om du ändå anser att du måste ska du vara ytterst noga med att ha fått förarens uppmärksamhet innan du invaderar dennes territorium. Truckar och traktorer dödar en människa lika hänsynslöst som de krossar en isklump, men förarna kommer att må mycket dåligt. Tänk på vilka du skulle påverka om du dog på jobbet!

 

Verksamhetsplan 2017

IF Metall är en feministisk organisation med uppdrag att ge medlemmarna frihet att förverkliga sina drömmar. 

Vår verksamhet bygger på de handlingslinjer vi tog på kongressen.

Verksamhetsplanen för 2017 är en del av genomförandet av handlingslinjerna.

       Vår Organisation

 •  Vi ska arbeta med att öka organisationsgraden. Målet är att vår arbetsplats har 90 % organisationsgrad senast 2018.
 • Vi ska öka andelen kvinnor bland klubbens förtroendevalda, målet är 30 % senast 2018.
 • Vi ska under 2017 hålla medlemsmöten med aktuella ämnen, varav två öppna möten.
 • Styrelsen kommer att hålla minst 11 möten under året.
 • Vi ska genomföra skyddsombudsträffar för att stärka de förtroendevalda.
 • Mer kontakt med medlemmarna ute i fabriken.
 • Se till att medlemmarna är välinformerade om frågor som rör försäkringar.
 • Hälsa nya medlemmar välkommen till klubben.
 • Vi kallar alla nyanställda till information om facket.
 • Kubalklubben ska synas i den offentliga debatten.
 • Fler medlemmar med annan etnisk bakgrund med förtroendeuppdrag.
 • Vi ska aktivt motverka alla former av diskriminering.
 • Erbjuda alla medlemmar fackliga utbildningar.
 • Stimulera våra medlemmars kulturintresse.

Vår Arbetsplats

 • Friskvård på del av arbetstiden
 • Arbeta med att förbättra vårt relativa löneläge inom Kemiska fabriker.
 • Fortsätta arbetet med ”hållbart arbete”
 • Lönesystem
 • En tillfredställande arbetsmiljö, ändamålsenliga, verktyg, arbetslokaler och personalutrymmen.
 • Fullgod arbetsrotation
 • Bättre utbildade chefer behövs
 • Öka trivseln på arbetsplatsen
 • Påverka arbetsgivaren till att anpassa arbetsplatser och ändra arbetsrutiner efter de anställdas förutsättningar.
 • Minska antal entreprenörer.

Vårt samhälle

 • Ha bra kontakt med våra lokala S – politiker, driva ” våra frågor”.
 • Försäkringskassans regel om 180 dagar ska bort.
 • Se till att det även i framtiden finns el- intensiva industrier kvar i Sverige.
 • Bättre möjlighet till omskolning (livslångt lärande).
 • Bort med broavgiften.
 • Höj taket i sjukförsäkringen.
 • Industrispåret kvar.

Förslag till Budget för 2017

Inkomster
Administrationsbidrag       26 580
Ränta bank                                         0
Från kapitalet                      115 020
Summa                                141 600

Utgifter                                                                                              
Årsmöte/jubileum              100 000
Medlemsmöten                        5 000
Styrelsemöten                          1 000
Kontor data                               5 000
Reseersättning                                 0
Tidningar                                    3 500
Skatt                                          20 000
Bibliotek                                     1 000
Hemsidan                                  1 100
Till Styrelsens förfogande  5 000
Summa                               141 600

Försäkringar & pension

word-image word-image

Vilka försäkringar har du? Via IF Metall? Via andra försäkringsgivare? 

Är du rätt försäkrad?

Många har ingen koll på sin pension. Valen blir allt viktigare – framförallt för yngre!

IF Metall samverkar med Folksam och erbjuder medlemmar kostnadsfri individuell rådgivning.

Tag kontakt med Daniel eller Eric på Folksam för tidsbokning eller vid frågor. De har även möjlighet att besöka oss här på Kubal och under dagtid genomföra rådgivningar (minst 4 medlemmar samma dag).

Tidsåtgång: ca 60 minuter. För pensionsanalys krävs att du har mobilt bank-id/ppm-kod.

Daniel Björklund 070-8316907
Eric Karrabi 070-8316043

Du kan även skriva ut och skicka in blanketten för att bli kontaktad av Folksam.

(Mottagaren betalar portot).

 

 

Skydd och säkerhet är prioritet 1

Vi ska arbeta efter våra instruktioner. Detta för att dessa bygger på de riskanalys som gjorts.

Du ska ha mycket god kännedom om de risker som finns med det arbete du gör. Titta därför noga på riskanalysen så den stämmer med verkligheten, annars ska den göras om.

Underhåll arbetar oftare än produktionen med arbeten där instruktioner saknas och har därför en riskanalysmall i benfickformat som stöd med sig, samt erforderlig utbildning.

Som anställd på Kubal är du medansvarig i arbetsmiljöarbetet.

Vi måste aktivt arbeta för att risker ses och byggs bort.

 Roger Lindell, SHSO