ETC

ETC

Medlemserbjudande till IF Metalls medlemmar från ETC Sundsvall

Du får prova ETC Sundsvall helt utan kostnad!

Sundsvall har fått en ny lokaltidning. ETC Sundsvall kommer ut varje fredag med nyheter, reportage och debatt. Tidningens område är i huvudsak Sundsvall-Timrå.
Tidningens ledarsida är oberoende rödgrön. Nu har alla LO-medlemmar i Mellannorrland möjlighet att prova tidningen helt kostnadsfritt i ett halvår. Ordinarie pris är 48 kronor/månad.

När Dagbladet lades ner tidigare i år blev bara en enda, borgerlig, tidning kvar. ETC Sundsvall startade i juni i år för att ge plats för fler r öster och perspektiv.

Prova ETC Sundsvall i dag. Beställ här:
http://sundsvall.etc.se/provprenumerera-pa-etc-sundsvall

Du som är LO-medlem får sex m ånader utan kostnad. Du förbinder dig inte till någonting och prenumerationen upphör automatiskt om du inte väljer att förlänga den.

Vill du skriva på våra debattsidor? Har du nyhetstips till redaktionen? Mejla sundsvall@etc.se.

Välkommen till din nya lokaltidning!

Tyst medgivande

arbets

Kamrater!
Min förhoppning är att vi ska kunna ta vara på innehållet i förläsningen ”Tyst medgivande” som genomförs till veckan.
Innehållet är definitivt viktigt och historien gripande då det flesta har egen erfarenhet av olyckor på arbetet.
Jag upp uppmana alla att vara uppmärksam på vad som sägs och att sedan prata om det på era respektive arbetsområden.
Hur ska vi skapa en miljö där det är okej att skydda varandra genom att påpeka de fel vi gör utan att få på käften?
En miljö där inte snabbaste arbetaren är den bästa, utan den mest ansvarsfulle.

En miljö där arbetsledare och arbetare tillsammans hjälps åt att kartlägga samt åtgärda brister som uppstår.
En miljö där alla bryr sig och säger det.

Jobba säkert så syns vi snart.

Med vänlig hälsning

Roger, SHSO

Aktuella utbildningar hösten 2015

regn

UTBILDNING MEDLEM


* Medlem i facket 24 tim
Den fackliga idén då och nu – en omvärldsanalys, Medlemskapets värde – vad får jag för fackföreningsavgiften? – Vilken idé är bärande idag och i framtiden för det fackliga arbetet?

23-25 september Sundsvall sista anmälan: 10 augusti
2-4 november Sundsvall/Östersund sista anmälan: 17 september
7-9 december Sundsvall sista anmälan: 22 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst

* Med livet som insats 24 tim
Är det du som påverkar din arbetsmiljö eller arbetsmiljön som påverkar dig?
Det goda livet, det goda arbetet.
Vad är arbetsmiljö, vad säger lagen och hur kan jag vara med och påverka!
Gruppen kan sedan utefter intresse fördjupa sig i olika områden.

30 november – 2 december Sundsvall/Östersund sista anmälan: 15 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Facklig/politisk utbildning (Den röda tråden) 24 tim
En tvärfacklig utbildning som genom samtal och diskussioner ger deltagarna
möjlighet att utifrån både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv
reflektera över nyttan av facklig politisk samverkan.

23-25 november Sundsvall/Östersund sista anmälan: 8 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst 

* Facklig introduktion 4 – 9 tim
Ett tillfälle för dig som är ny på arbetsmarknaden att få en inblick i facket och
kollektivavtalet.
Den riktar sig både till medlemmar och icke medlemmar.

9 november Sundsvall/Östersund sista anmälan: 24 september

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst.
 


För medlemmar upp till 30 år


* Om facket 16 tim
Grundutbildning i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter,
kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

24-25 september Plats meddelas sista anmälan: 10 augusti

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Om samhället 16 tim
Ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna.

26-27 november Plats meddelas sista anmälan: 8 oktober

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Om försäkringar 8 tim
Försäkringar och pension är en del av medlemskapets värde som kan vara bra att känna till. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för socialförsäkringar
avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar.

17 september Plats meddelas sista anmälan: 29 juni

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförtjänst
* Om främlingsfientlighet 16 tim
Detta är en temautbildning där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.
Vad är främlingsfientlighet? Vilken politik ligger bakom? Vågar vi ta debatten?

22-23 oktober Plats meddelas sista anmälan: 3 september

Ledighet: enl. Studieledighetslagen
Ersättning: Skattefritt stipendium, 824:-/dag för din förlorade arbetsförjänst.
 


Utbildning för Förtroendevalda


* Vald på jobbet
Det är LO:s och förbundens grundutbildning för nya förtroendevalda.
Den utgår från de lagar och regler som styr arbetsmarknaden. Utbildningen tar också upp den fackliga idén, rollen som förtroendevald, den svenska modellen och kollektivavtalet. Målet är att deltagarna skaffar sig nödvändiga kunskaper och den trygghet som krävs för att ta sig an det nya uppdraget.

14-16 oktober Sundsvall/Östersund sista anmälan: 27 augusti

Ledighet: enligt Förtroendemannalagen § 6-7.
Ersättning: Lön från arbetsgivaren
* Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Vänder sig till skyddsombud, arbetsledare och andra som aktivt arbetar med
arbetsmiljöfrågor och som har erfarenhet och/eller genomgått grundläggande
arbetsmiljöutbildning.
Utbildningen ger praktisk kunskap om hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

5-6 november Örnsköldsvik sista anmälan: 17 september

Ledighet: enl. Förtroendemannalagen §6-7
Ersättning: Lön från arbetsgivaren
* Alla kan göra något
Vänder sig till alla fackligt förtroendevalda.
En dags utbildning i fackets värdegrund. Hur aktivt fackligt arbete bedriv mot antidemokratiska krafter, främlingsfientlighet och diskriminering i samhället och på den egna arbetsplatsen.

20 oktober Sundsvall sista anmälan: 1 september
3 december Sundsvall/Östersund sista anmälan: 15 oktober.
 


Lokala IF Metall utbildningar för Förtroendevalda


 

AGERA IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
14-16 okt + 2-5 nov + 23-25 nov Sista anmälan: 27 Augusti

Kollektivavtalet IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
19-21 okt Sista anmälan: 14 september

Lagar i arbetslivet (LIA) IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
27-28 okt + 10-11 nov + 17-18 nov Sista anmälan: 21 september

Förhandlarutbildning IF Metall Mellersta Norrland
Plats: Sundsvall
30 nov – 3 dec Sista anmälan: 26 oktober

 

Utbildningarna ska man gå i följande ordning AGERA, Kollektivavtalet, LIA och Förhandlarutbildning
Vänta inte med er anmälan. Skicka in den snarast möjligt.
Då ni anmäler er till utbildningar, ta även ledigt hos er arbetsgivare samtidigt.

 
Har ni frågor, funderingar eller synpunkter är ni välkommen att höra av er till:

Thomas Mattsson
Studieansvarig
IF Metall Mellersta Norrland
070-5531976
*thomas.mattsson@ifmetall.se*

Var vänlig respektera datum för sista anmälan!

Glöm inte att begära ledigt hos arbetsgivaren. Gör det samtidigt som ni anmäler er till utbildningen.

Men…får jag ledigt?
Enligt svensk lag (Förtroendemannalagen samt studieledighetslagen) ges du ledigt för deltagande på fackliga kurser, ingen tvekan.
Arbetsgivaren har möjligheten att senarelägga ditt deltagande om tillfället är opassande för ditt arbete men han kan aldrig neka dig att delta på kursen.
Se www.fackligutbildning.se
 

Varmt välkommen in med era ansökningar till* hgu@kubal.se* eller direkt till avdelningen.

 

 

 


Ansökan om inträde via IF Metalls hemsida

Security
Security

IF Metall har utvecklat en ny funktion för ansökan om medlemskap via hemsidan, där underskrift av ansökan görs med e-legitimation. Det ger anställda inom våra avtalsområden möjlighet att snabbt och smidigt bli medlem i förbund och a-kassa.

Så här går det till:
• Den sökande går in på IF Metalls hemsida.
• Under fliken Medlemskap/bli medlem görs ett val att ansöka om medlemskap med e-legitimation.
• Den sökande får göra ett val om denne ger IF Metall fullmakt att hantera övergång från annat förbund och a-kassa.
• Ansökan fylls i.
• Den sökande får omedelbart ett mejl med besked om att ansökan har mottagits och kommer att behandlas inom kort.
• Ansökan prövas i vanlig ordning.
• Besked om avdelningens beslut rörande ansökan om medlemskap mejlas till den sökande. Om ansökan är beviljad biläggs medlemmens exemplar av inträdesansökan och fullmakt till arbetsgivaren om att dra fackavgift.
• Den nye medlemmen skriver ut fullmakten och överlämnar den till arbetsgivaren.

Funktionen kommer att finnas tillgänglig på IF Metalls hemsida från och med den 25 Juni.

Vid frågor kontakta avdelningen: 060 13 49 70

Bli inte lurad, det är propaganda!

peng

– Det vore olyckligt att lämna inflationsmålet. Skulle vi göra det blir det svårt att komma tillbaka. Vad vi behöver just nu är stabilitet då det sker stora ekonomiska svängningar runt om i världen, sa Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare 

Under förra veckan gick arbetsgivarna inom handeln och industrin ut med budskapet att de inte längre vill utgå från Riksbankens inflationsmål. Det oroar Veli-Pekka Säikkälä.
– Vi tror inte det är vettigt att överge inflationsmålet då parterna i stället skulle bli tvungna att gissa vad inflationen hamnar på. Inflationsmålet har varit en hörnsten att hålla sig till i avtalsrörelserna sedan slutet av 90-talet och har gett förutsättningar till en stabil lönebildning.
– Vi behöver en stabil lönebildning som är förutsägbar och inte ena året ger väldigt låga löneökningar för att året efter ge väldigt höga löneökningar. På lång sikt skapar det en stabilitet för svensk industri samtidigt som det är bra för svenska löntagare.

Även Riksbankens vice vd, Henry Ohlsson, förklarade att det är viktigt att parterna förhåller sig till inflationsmålet när det ska träffas avtal. Han betonade även att Riksbanken kommer att göra allt för att nå inflationsmålet på 2 procent.

Jag sticker nog inte ut hakan så långt om jag påstår att striden om ett nytt kollektivavtal har börjat och att dessa utspel i media från arbetsgivarparten syftar till att bygga opinion för lägre lönelyft i kommande avtal. Inflationsmålet är satt i EU och är en viktig del i vår penningpolitik, alltså något som vi ska rätta oss efter.
Rätta gärna alla som säger något annat så hjälper du oss att förhandla bättre löningar för dig.

Med vänlig hälsning
Roger Lindell, IF Metall
 

 

 

Flextid V2

Information om förhandlingarna angående Flextid

IF Metallklubben och företaget har kommit överens om att införa Flex i V2 från och med den 1:a Maj.
Det innebär att man kan komma en halvtimme före ordinarie arbetstid för att utföra vissa arbetsuppgifter. Vilka dessa arbetsuppgifter är kommer det närmare information om, bland annat på Intranätet. I Flexandet ingår även en tidsram på 6 minuter mellan 05.48 och 05.54 och mellan 17.48 och 17.54 , som innebär att man inte noteras för sen ankomst om man stämplar inom den tidsramen.

Diskussioner om Flex i V1 och på Anodmontage pågår, det som kvarstår är att göra klar en lista med arbeten, liknande den i Verk 2, som gäller för personalen i V1 och Anodmontage. Det beräknas vara klart i mitten av Maj så att Flex skall kunna tillämpas för alla inom Elektrolysen från och med 1 Juni.

En överenskommelse som berör V1´s medverkan i V2´s mätning har träffats. Den innebär att under den förhoppningsvis varma årstiden från 1/5 till 30/9 behöver inte personal från Verk 1 delta i mätningen i Verk 2.

Infoman Lars Sundin


 

Årets arbetsplatsbibliotek finns i Sundsvall

aretkubal

Läsningen i Sverige följer klassmönstren, det vill säga, när klassklyftorna ökar, ökar också skillnaderna i läsande.
Arbetsplatsbiblioteken runtom i landet är en av de viktigaste insatserna för att motverka den klyftan.

ABF och LO-förbunden har utsett arbetsplatsbiblioteket på KUBAL, aluminiumsmältverket i Sundsvall, till årets arbetsplatsbibliotek. 

”2015 års arbetsplatsbibliotek erbjuder en mångfald av litteratur på en fabrik där många språk möts.  Fackklubben har skapat ett bibliotek med stort utbud, god tillgänglighet och smart marknadsföring. Det har ökat både läslusten och det faktiska läsandet på fabriken – vilket främjar demokratin på arbetsplatsen och personalens möjlighet att påverka.”

Förutom att vi får evig ära och berömmelse ingår ett författarbesök och 10000 kr till bokinköp i detta pris.


 

Rapport från årsmötet 2015 02 23

Ett trettiotal medlemmar träffades för att genomföra klubbens årsmöte som avhölls på Railway saloon. Mötet öppnades av vår ordförande Stefan Hultman som efter att det fastställts att mötet var utlyst i vederbörlig ordning avhöll en tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna verksamhetsåret. Därefter utsågs mötesfunktionärer, när det var klart överlämnades ordförandeklubban till nyss utsedde mötesordförande ombudsman Leif Wiklund från avdelning 6 Mellersta Norrland.

Leif tackade för visat förtroende och började med att fastställa dagordningen, därefter gick man igenom klubbens årsberättelse, klubbens bokslut, studiefondens bokslut och sjukfondens bokslut. Mötet godkände årsberättelser och samtliga bokslut.

Revisorerna fick ordet och konstaterade att de efter vederbörlig revision inte funnit något att anmärka på. De kunde därför föreslå ansvarfrihet för styrelsen för det verksamhetsåret 2014 01 01 till 2014 12 31.

Mötet beslutade enligt revisorernas förslag och beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mötet fattade beslutet, på förslag från styrelsen, att valberedningen skall beså av 3 ledamöter varav en sammankallande.

Därefter vidtog valen:

Till ordförande valdes Stefan Hultman.

Till styrelseledamöter valdes Tina Östman, Annica Sundberg och Stefan Forsberg.

Till ersättare i styrelsen valdes Pontus Ekengren och Helene Brännmo.

Det valdes 7 ombud och 7 ersättare till avdelning 6 Mellersta Norrlands repskap.

En studiekommité bestående av: Hans-Göran Uhlin, Robert Sundin, Jens Larsson och Anders Sundström.

För att ingå i valberedningen valdes. Emma Wågström och Leif Johansson, Leif utsågs även till sammankallande i valberedningen.

Det valdes en revisor, Anders persson.

Det skulle väljas 2 revisorsersättare Endast en var nominerad Bert Förare och han valdes.

Det innebär att det är en vakans som revisorsersättare och medlemmarna uppmanas hjälpa till för att fylla vakansen.

Eftersom ingen hade något väsentligt att rapportera och inga övriga frågor hade anmälts kunde mötesordförande tacka för visat intresse och avsluta mötet.

Men innan vi gick hem avåts Billy the Kid- Saloonens Texas buffe.

infoman lsu