Dags för kryssning!

medvind

Fackklubben bjuder medlemmarna på kvällskryssning med buffé .

Valfri dryck ingår. 

På varje tur finns en trubadur som underhåller. Båten avgår kl 18:00 och är åter i land ca 21:30. 

Datumen för de tre resorna är:

onsdag 11 maj, lördag 14 maj, onsdag 18 maj 

Anmälningslistor kommer att finnas i portvakten, sista datum att skriva upp sig är måndag 9 maj.

Välkomna!

 

Information till Medlemmarna

Löneförhandlingarna med företaget är avslutade.

3,1 % är uppgörelsen värd.

Löner ökar med (2,9%) 764kr / månad från 1 April.

Samtliga fasta tillägg ökar i värde med 2 %. Från 1 April

Rätt till lönetillägg införs även vid förändring av arbetstider enligt kollektivavtalet § 3.

Ingångslönerna höjs med ( 2 % ) 527kr   från 1 April

Utbetalning sker senast på lönen som utbetalas i Juni

0,2 % avsätts till delpensionen

 

Stefan Hultman, Lars Sundin och Tina Östman

Information från medlemsmötet 14 april

Annica hälsade alla välkomna.

En del val som glömdes bort på årsmötet genomfördes:
Tina Östman valdes till Sjukfondsföreståndare och försäkringshandläggare för 2 år och Göran Karlsson valdes till Huvudskyddsombud i Verk 2 för 3 år till.

Roger Lindell rapporterade från de centrala löneförhandlingarna där arbetsgivarna genom sina mycket långtgående krav på förändringar i kollektivavtalet medförde att förhandlingar inte kunde genomföras på sedvanligt sätt. De krävde bland annat att hela avtalet skulle vara dispositivt och kunna förhandlas om lokalt. Det ettårsavtal som i elfte timmen ändå slöts innebar i princip bara en höjning av lönen med 2% och 0,2% till delpensionen, för oss ca, 540kr/månad. Inga förändringar i övrigt men inga försämringar heller.

Tina rapporterade om försäljningen av släpvagnen att ett på 23 650 kr från en medlem var högst och att han får köpa vagnen.

Därefter hade vi grupparbeten för att ta fram krav inför våra lokala löneförhandlingar. Grupperna fick fram en rad olika krav, bland annat Friskvård på arbetstid, Trivselpengar, en Låglönesatsning. Kraven kommer att överlämnas till vår förhandlingsgrupp.

Annica Sundberg rapporterade att klubbstyrelsen beslutat att vi för att fira förbundets 10 års jubileum gör en tripp med Medvind, 3 tillfällen planeras för att ge så många som möjligt en möjlighet att följa med.

Som vanligt dracks det kaffe och till det bjöds på morotskaka och pepparkakor.

Infoman lsu

Kallelse

Medlemsmöte torsdagen den 14 april på mässen-nord

 

På dagordningen:
Val av sjukfondsföreståndare för 2 år (nominerad Tina Östman)
Val av försäkringshandläggare för 2 år (nominerad Tina Östman)
Val av huvudskyddsombud Verk2 för 3 år ( Nominerad Göran Karlsson)
Val av huvudskyddsombud Gjuteriet för 3 år

Rapport från centrala avtalsförhandlingarna.

Rapport från försäljningen av släpvagnen.

Lönekrav 2016 i klubben.

Du kan använda 5 timmar UVA tid per år för våra medlemsmöten och det finns alltid fika!

Vi syns!

Ödsla inte ord

pen-vs-sword2

Om du ser något trasigt gnäll inte förrän du skrivit en felanmälan och den inte blivit åtgärdad. Förresten gnäll inte då heller, utan skriv en avvikelse. Detta gäller allt innanför grindarna, såväl omklädningsrum, fikarum/matsal som ute i verkstäderna och hallarna.

Gör det för att du förtjänar en bra och trevlig atmosfär och arbetsmiljö.

Gör det för att du bryr dig om dina kamrater.

Glad påsk kamrater

Roger, SHSO

Min syn på läget!

Läget är förnärvarande mycket osäkert då den skiss till kollektivavtal som de opartiska ordförandena gjort ratats i sin helhet av arbetsgivarparten(IKEM).

IKEM vill att avtalet ska innehålla möjlighet till arbetstidskorridorer på upp till 2timmar, dvs. obetald tid.

De vill att kollektivavtalet ska vara lokalt dispositivt, t.ex. göra upp om lägre löner på enskilda arbetsplatser.

De vill inte att vi ska få avsätta mer till delpension utan att det tas från vår livsarbetstid.

När det gäller avtalets längd är våra arbetsgivarparter oeniga, IKEM tycker att 1år är bra medan industriarbetsgivarna anser att det är viktigt med stabilitet och därför vi ha ett längre avtal. Även de som leder vårt förhandlingsarbete nu, de opartiska ordföranden, brukar se att skapa stabilitet på arbetsmarknaden som en del av sitt uppdrag. Vi anser att innehållet är avgörande och svarade ja på den avtalsskiss de opartiska ordförandena gjort.

Det unika läget vi nu har är alltså att det inte finns någon godkänd avtalsskiss, det gjordes därför inte någon hemställan igår(16mars), frågan blir alltså vad som sker nu?

Kommer bara bli en sista hemställan?

Min/vår uppgift är att komma överens om ett avtal, därför medverkar jag/vi på ett konstruktivt sätt i förhandlingarna.

IF Metall företräder sina medlemmar och de beslut vi fattat gemensamt.

Vi kommer träget förhandla tills avtalstiden löpt ut.

Vi har en bra kunskap och beredskap för att ta tillvara på våra medlemmars intressen.

Er förtroendevalde

Roger Lindell

Skyddsombudsmöte

Den 11 maj träffas alla skyddsombud på mässen-syd. Tid:1200-1600.

Agendan är inte helt fastställd men det kommer finnas tid för egna frågor och funderingar, som önskats av många.

Glöm inte att meddela din arbetsledare

Arbeta säkert och väl mött

Roger, SHSO

Information från årsmötet 2016 02 25

Stefan Hultman öppnade det 74:e ordinarie årsmötet, därefter höll en tyst minut för vår kamrater som gått bort det senaste året. Ombudsman Charlotta Pettersson utsågs till mötesordförande och Lars Sundin till mötessekreterare. Robert Sundin och Anders Persson utsågs till justerare samt till rösträknare. Efter fastställande av dagordningen godkändes verksamhetsberättelsen och boksluten i klubbkassan, Studiefonden samt Sjukfonden. Revisorerna läste upp sin revisionsberättelse och förslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen hade föreslagit att klubben säljer släpvagnen, den blir ofta sönderkörd och är inte tillgänglig när den under lång tider är på reparation. Alla medlemmar skulle få lämna in anbud för att köpa vagnen. Mötet beslöt att släpvagnen skall säljas till högstbjudande medlem. I de påföljande valen valdes Roger Lindell till kassör, Robert Sundin och Lars Sundin till styrelseledamöter. För att välja ersättare till styrelsen hade val i urna genomförts, valda blev Josefin Reiser och Johan Skoglund.

Som ersättare till repskapet valdes Thomas Sandelius. till studiekommittén valdes: Anders Sundström, Jens Larsson, Robert Sundin samt Hans-Göran Uhlin. Burhan Hussain valdes in i valberedningen och som revisor. Som revisorsersättare utsågs Bert Förare och Anders Sundström. Under punkten rapporter tog mötesordförande Charlotta till orda och berättade om tandklubbens erbjudande om medlemskap utan karensår för den som går med före 1 Maj. Sen fortsatte hon med att prata om studier, avdelningens studiefond, Fritidsförsäkringen och den pågående avtalsrörelsen.

Hon avslutade med att vi måste värva fler medlemmar, just nu får den som värvar en medlem en biobiljett.

Strax före mötets avslutandes delade Stefan Hultman ut rosor till de avgående ledamöterna samt till ordförande och sekreterare. Charlotta tackade för rosen och bra engagemang och hoppades att vi skulle träffas snart igen och avslutade mötet.

Efter avslutningen gick mötesdeltagarna och åt en trerättersmiddag.
Infoman lsu

Att vara förtroendevald på Kubal

mem

Som förtroendevald på Kubal innebär det att man företräder alla medlemmar.
Att som förtroendevald uttrycka sig rasistiskt i tal och skrift och använda sociala medier för sina rasistiska budskap är inte förenligt med vad vi står för i vår organisation.

Alla människors lika värde är en hörnsten i vår organisation. En medlem som behöver hjälp mot arbetsgivaren ska aldrig behöva tveka om man kan få den hjälpen av oss pga. etnisk bakgrund.

Den eventuella konflikten som finns på en arbetsplats är och kommer alltid vara mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte mellan medlemmar med olika etnicitet.

Alla medlemmar ska känna trygghet i att dom får den bästa hjälp dom kan få av klubbens förtroendevalda. Delar man inte uppfattningen om alla människors lika värde kan man inte vara förtroendevald på Kubal.

//Klubbstyrelsen