Information från årsmötet 2017 02 24

Ett välbesökt årsmöte på Södra berget där mer än 63 medlemmar deltog. Ombudsman Charlotta Pettersson utsågs till mötesordförande. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2016 godkändes av revisorerna och årsmötet.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Flera val genomfördes: Ordförande: Stefan Hultman. Styrelseledamöter: Tina Östman, Annica Sundberg och Stefan Forsberg SHSO: Roger Lindell HSO Gjuteri: Michael Olsson Revisor år: Anders Persson Revisorsersättare: Anders Sundström och Bert Förare.

De valen kunde genomföras med acklamation. Det hade även varit val som genomförts i urna: Val av studieorganisatör, där blev Jens Larsson vald, samt val av ersättare till styrelsen, valda blev: Josefin Reiser och Johan Skoglund.

Övriga val var: 7 st. Repskapsombud till avd.6: Roger Lindell, Helene Brännmo, Anders Sundström, Pontus Ekengren, Annica Sundberg, Robert Norberg och Josefin Reiser. 7 st. Ersättare för repskapsombud till avd.6: Anders Persson, Hans Folke Sääf, Robert Sundin, Burhan Hussain, Berit Gustavsson, Stefan Forsberg och Johan Skoglund.

4 stycken till Studiekommittén: Irfan Kaki, Carolin Olsson, Jens Larsson och Johan Hägglund. Till sammankallande i studiekommittén utsågs Jens Larsson. 2 st. till Valberedning: Leif Johansson och Emma Pähn Wågström. Till sammankallande i Valberdningen utsågs Leif Johansson.

När alla val var klara passade mötesordförande Charlotta på och informera om den pågående avtalsrörelsen, den kommande Kongressen och Förbundets strejkorganisation. Ordförande Stefan Hultman tog ordet och tackade för det fortsatta förtroendet, samt tackade Hans-Göran Uhlin, den avgående Studieorganisatören, för ett mycket väl genomfört arbete. Därefter avslutades mötet och alla gick för att äta buffé och nästan alla för att delta i lekarna på Strike club.

Infoman lsu

Du kan tvingas ta septembersemester

Arbetsgivarna i industrin vill få rätt att flytta de anställdas arbetstid. När det är mycket att göra ska folk finnas på jobbet, när det är lugnt kan de gå hem. Arbetsgivarna vill kunna lägga arbete på helgerna och till och med tvinga de anställda att ta semester i maj eller september.

Flexibilitet, kallas det. Det kan låta som en bra idé, för arbetsgivaren. De anställda får tillbaka den arbetade tiden när det passar företaget, inte när en lugn stund verkligen skulle behövas.
Och som IF Metalls ordförande Anders Ferbe påpekat, i Sverige är september knappast någon sommarmånad.
Förmodligen finns det dagar när du hade velat kliva in på chefens kontor och bara berätta att du slutar. Någon gång kanske du till och med hade velat ge chefen en smäll.
Civiliserade människor
Naturligtvis har du inte gjort vare sig det ena eller det andra, och det beror inte bara på att vi är civiliserade människor. Vi uppför oss och gör som vi blir tillsagda eftersom det är vad arbetslivet handlar om. Arbetsgivaren köper ditt arbete, och du säljer din tid.
När arbetsdagen är slut får vi ju gå hem.
Därför är rätten att bestämma över tiden är en av de känsligaste frågorna när fack och arbetsgivare förhandlar om arbetsvillkoren. Årets avtalsrörelse är inget undantag, och det gäller inte bara industrin.
I handeln och på restaurangerna är arbetsgivarens rätt att minska de anställdas tjänstgöringsgrad, så kallad hyvling, en huvudfråga. Det handlar också om makt. Du har inte mycket att sätta emot om chefen kan ta bort din arbetstid, och din lön.
Rätt till heltid
Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting försöker fackförbundet Kommunal äntligen ta itu med de ofrivilliga deltiderna. Det gäller också tiden, och oberoendet på jobbet och i vardagen.
Dessutom har vi ju hela frågan om otrygga anställningar.
När Stefan Löfven i förra veckan presenterade förslagen inför Socialdemokraternas kongress i april handlade det mesta om krav, ansvar och hårdare tag. Men den som tittar noga i handlingarna upptäcker att kongressombuden också kommer att prata om vardagsmakt på arbetsplatsen.
Den mest osäkra anställningsformen, allmän visstid, ska bort. Kommuner och landsting ska gå före när det gäller rätten till heltid, och när det kommer till hyvling av arbetstiden levererar socialdemokraterna ett försiktigt hot om lagstiftning. För att ta några exempel.
Det är viktiga frågor som förtjänar en mer framskjuten plats när socialdemokraterna presenterar sin egen politik. Till sist handlar det om vem som bestämmer över tiden. Och om makten över vardagen.
Ingvar Persson, Aftonbladet

Industrins modell ger bra löneökningar

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016 visar att Industriavtalet fortsätter att leverera reallöneökningar. Svensk industris konkurrenskraft står sig samtidigt fortsatt stark.

När Medlingsinstitutet summerar 2016 visar det sig att reallönerna, det vill säga de verkliga löneökningarna efter avräkning mot prisökningar, fortsatte att stiga för svenska löntagare. Förra året steg de preliminärt med 1,4 procent, och sedan 1995 har de stadigt ökat med 63 procent. IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe är nöjd med utvecklingen.
– Få länder kan mäta sig med den utvecklingen som vi har haft under lång tid. Sett till omvärlden är den här modellen unik.

Arbetsgivarna motståndare till låglönesatsningar

I årets avtalsrörelse har Facken inom industrin krävt ett löneutrymme på 2,8 procent, och där i ska även ökad avsättning till deltidspension rymmas. Arbetsgivarna menar att löneökningarna har varit för höga de senaste åren och vill därför hålla tillbaka dem, eftersom de menar att det annars skulle hota den exportberoende industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden. Samtidigt säger Medlingsinstitutet att ”den övergripande bilden är att Sveriges konkurrenskraft inte har försämrats de senaste åren”. Anders Ferbe menar att arbetsgivarna alltid vill trycka tilbaka löneökningar.
– Vårt mål är alltid reallöneökningar, att pengarnas värde i plånboken ska öka. Medlingsinstitutets rapport visar att 20 år med Industriavtalet har gett reallöneökningar på över 60 procent. Det är en utveckling vi vill se fortsätta.

Under en paneldebatt arrangerad av Medlingsinstitutet diskuterades rapporten och svensk lönebildning. Anders Ferbe ställde då en retorisk fråga riktad till dem som menar att LO-förbundens krav på en låglönesatsning i årets avtalsrörelse strider mot Industriavtalet.
– Att arbetsgivarna ogillar låglönesatsningar, det vet vi, men om det skulle vara så att Industriavtalet förhindrar låglönesatsningar, vem tror då att facken skulle ha skrivit på det 1997?

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Medlingsinstitutets webbplats.

Information från medlemsmötet 2017 01 23

Tina Östman hanterade klubban som mötesordförande. Nomineringarna till valen som skall ske i urna inför årsmötet avslutades:

Följande nomineringar hade inkommit:

Ordförande i två år: Stefan Hultman
Styrelseledamöter i två år: Tina Östman, Annica Sundberg och Stefan Forsberg
Ersättare till styrelsen ett år: Josefin Reiser, Johan Skoglund och Helene Brännmo
SHSO tre år: Roger Lindell
HSO Gjuteri tre år: Michael Olsson
Revisor i två år: Anders Persson
Revisorsersättare ett år: Anders Sundström och Bert Förare
Studieorganisatör ett år: Irfan Kaki och Jens Larsson

Valtiderna för val i urna fastslogs till: Mellan kl. 5.30 och 7.30 på fackexpeditionen den 10, 14, 16, 17, 20 och 22 Februari.

Mötet diskuterade även vilka krav vi skall ställa vid löneförhandlingarna det som kom fram var bland annat: Betald gångtid till arbetsplatsen, Friskvårdssatsning, halva priset på alla tvättar, fortsatta höjningar av tilläggen, mer fördelaktigt att välja pension i stället för ledigt. Dessutom skall vi titta på kraven från föregående år för att se vad vi inte fått igenom.

Styrelsen svarade på ett brev från skiftlag 66 som ville ha kompensation för att de inte hade möjlighet att gå på årsmötet, detta speciellt som det skulle vara en del av firandet av klubbens 75 års jubileum. Styrelsen har tagit till sig av kritiken att årsmötet under de två senaste åren har genomförts på datum då skiftlag 66 arbetat natt och av den anledningen inte kunnat medverka. För årets årsmöte är lokal redan bokad och medverkande inbjudna, men inför kommande år skall vid årsmötesplaneringen hänsyn tas till hur skiftlag 66 arbetar. En målsättning är att skiftlagen bara skall drabbas vart 6:e år. Styrelsen anser vidare att det inte är rimligt att kompensera dem som inte kan gå på årsmötet med middagar eller biosupébiljetter, det är årsmötet som är viktigt och inte den efterföljande förtäringen.

Stefan Hultman informerade om att årsmötet i år blir ett vanligt årsmöte med förtäring efteråt. En tidigare ide om att det skulle vara en del av firandet av 75 års jubileét dit man även kunde bjuda med en vän, har skrinlagts eftersom vi förmodligen skulle bli fler än som får plats på Strike Club. 75 års firande får genomföras på annat sätt.

Annica Sundberg informerade om att det nystartade klädrådet skall ha 2017 års första möte den 7 Februari. Klädrådet kommer att hantera all personlig skyddsutrustning inklusive skor och kläder. Ni som har synpunkter på våra kläder, skor eller annan personligskyddsutrustning kan ta kontakt med Gunnar Nyberg eller klubbens representanter: Annica Sundberg, Helene Brännmo, Berit Gustavsson, Robert Hägglund och Åke Lind. På mötet bjöds på kaffe eller te samt vetekransar

Infoman lsu

Information från medlemsmötet 2016 12 13

Annica Sundberg presiderade som mötesordförande.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan under kommande år redovisades, mötesdeltagarna tyckte det såg bra ut och fastslog planen. Styrelsen redovisade budgetförslaget för nästa år, den innehöll betydligt mer pengar än vanligt. Det förklarades med att klubben fyller 75 år nästa år och det måste firas på något sätt. Därför finns pengar avsatta för en middag och lite lek i samband med årsmötet, det skall också vara möjligt att bjuda med en vän, budgeten antogs. Därefter begärde valberedningens sammankallande Leif Johansson ordet och informerade om vilka val som skall genomföras på årsmötet. Det skall väljas ordförande, styrelseledamöter och ersättare. Vidare skall det väljas Samordnande HSO och HSO för Gjuteriet. Dessutom skall ett fyllnadsval av Studieorganisatör genomföras och 7 st Representantskapsledamöter med 7 ersättare skall väljas.

Mötesordförande förklarade nomineringarna för öppnade och slog klubban i bordet med uppmaningen att lämna in nomineringar till valberedningen snarast.

Stefan Hultman lämnade en rapport om våra krav i den kommande avtalsrörelsen samt hur förbundets jurist ser på fördelningen av lönepotten vid de lokala löneförhandlingarna. Därefter genomförde Robert Sundin och Kaki Irfan utlottningen av 5 presentkort á 200 kr samt 11 paket med hamburgare. Då tog mötesordförande Annica Sundberg till orda och tackade för intresset och avslutade mötet med en tillönskan om en god jul och ett gott nytt år.

Som vanligt dracks det kaffe och dagen till ära bjöds det på pepparkakor till bullarna.

Infoman lsu

Vässa öronen och höj blicken!

Vid lossning av lastbilar krävs stor koncentration, precision och ögon i nacken. Att gå eller köra i närheten av ett lossande/lastande fordon är förbjudet. Om du ändå anser att du måste ska du vara ytterst noga med att ha fått förarens uppmärksamhet innan du invaderar dennes territorium. Truckar och traktorer dödar en människa lika hänsynslöst som de krossar en isklump, men förarna kommer att må mycket dåligt. Tänk på vilka du skulle påverka om du dog på jobbet!

 

Verksamhetsplan 2017

IF Metall är en feministisk organisation med uppdrag att ge medlemmarna frihet att förverkliga sina drömmar. 

Vår verksamhet bygger på de handlingslinjer vi tog på kongressen.

Verksamhetsplanen för 2017 är en del av genomförandet av handlingslinjerna.

       Vår Organisation

 •  Vi ska arbeta med att öka organisationsgraden. Målet är att vår arbetsplats har 90 % organisationsgrad senast 2018.
 • Vi ska öka andelen kvinnor bland klubbens förtroendevalda, målet är 30 % senast 2018.
 • Vi ska under 2017 hålla medlemsmöten med aktuella ämnen, varav två öppna möten.
 • Styrelsen kommer att hålla minst 11 möten under året.
 • Vi ska genomföra skyddsombudsträffar för att stärka de förtroendevalda.
 • Mer kontakt med medlemmarna ute i fabriken.
 • Se till att medlemmarna är välinformerade om frågor som rör försäkringar.
 • Hälsa nya medlemmar välkommen till klubben.
 • Vi kallar alla nyanställda till information om facket.
 • Kubalklubben ska synas i den offentliga debatten.
 • Fler medlemmar med annan etnisk bakgrund med förtroendeuppdrag.
 • Vi ska aktivt motverka alla former av diskriminering.
 • Erbjuda alla medlemmar fackliga utbildningar.
 • Stimulera våra medlemmars kulturintresse.

Vår Arbetsplats

 • Friskvård på del av arbetstiden
 • Arbeta med att förbättra vårt relativa löneläge inom Kemiska fabriker.
 • Fortsätta arbetet med ”hållbart arbete”
 • Lönesystem
 • En tillfredställande arbetsmiljö, ändamålsenliga, verktyg, arbetslokaler och personalutrymmen.
 • Fullgod arbetsrotation
 • Bättre utbildade chefer behövs
 • Öka trivseln på arbetsplatsen
 • Påverka arbetsgivaren till att anpassa arbetsplatser och ändra arbetsrutiner efter de anställdas förutsättningar.
 • Minska antal entreprenörer.

Vårt samhälle

 • Ha bra kontakt med våra lokala S – politiker, driva ” våra frågor”.
 • Försäkringskassans regel om 180 dagar ska bort.
 • Se till att det även i framtiden finns el- intensiva industrier kvar i Sverige.
 • Bättre möjlighet till omskolning (livslångt lärande).
 • Bort med broavgiften.
 • Höj taket i sjukförsäkringen.
 • Industrispåret kvar.

Förslag till Budget för 2017

Inkomster
Administrationsbidrag       26 580
Ränta bank                                         0
Från kapitalet                      115 020
Summa                                141 600

Utgifter                                                                                              
Årsmöte/jubileum              100 000
Medlemsmöten                        5 000
Styrelsemöten                          1 000
Kontor data                               5 000
Reseersättning                                 0
Tidningar                                    3 500
Skatt                                          20 000
Bibliotek                                     1 000
Hemsidan                                  1 100
Till Styrelsens förfogande  5 000
Summa                               141 600

Försäkringar & pension

word-image word-image

Vilka försäkringar har du? Via IF Metall? Via andra försäkringsgivare? 

Är du rätt försäkrad?

Många har ingen koll på sin pension. Valen blir allt viktigare – framförallt för yngre!

IF Metall samverkar med Folksam och erbjuder medlemmar kostnadsfri individuell rådgivning.

Tag kontakt med Daniel eller Eric på Folksam för tidsbokning eller vid frågor. De har även möjlighet att besöka oss här på Kubal och under dagtid genomföra rådgivningar (minst 4 medlemmar samma dag).

Tidsåtgång: ca 60 minuter. För pensionsanalys krävs att du har mobilt bank-id/ppm-kod.

Daniel Björklund 070-8316907
Eric Karrabi 070-8316043

Du kan även skriva ut och skicka in blanketten för att bli kontaktad av Folksam.

(Mottagaren betalar portot).